HBOR
Tražilica

PODUZETNIŠTVO MLADIH

Program kreditiranja poduzetništva mladih

 

Cjeloviti tekst programa možete preuzet ovdje

1. Krajnji korisnici kredita

Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:
 • u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i
 • u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja kreditiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. Cjeloviti tekst ograničenja možete preuzeti na sljedećem linku Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika


2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

I. Osnovna sredstva

Materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja,
 • zemljište, građevinski objekti,
 • oprema i uređaji,
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina

 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

II. Trajna obrtna sredstva

 • do 30% iznosa kredita

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje 
   

4. Iznos, rok korištenja i otplata

Iznos kredita
 • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 700.000,00 kuna
 • krediti se ugovaraju u kunama

HBOR može kreditirati do 100 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja
 • u pravilu 12 mjeseci
Poček
 • do 2 godine
 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
Rok otplate
 • do 12 godina uključujući i poček

5. Kamata

 • 2% godišnje

osim za ulaganja u sektor ribarstva (uključujući proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva).

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

6. Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita

7. Naknada za rezervaciju sredstava

 • 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 • bankarska jamstva
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • za kredite do visine 100.000,00 kuna HBOR za osiguranje može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju
U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

9. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu

 1. Addiko Bank d.d., Zagreb (PR)
 2. Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka (PR)
 3. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
 4. KentBank d.d., Zagreb
 5. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar (PR)
 6. Partner banka d.d., Zagreb
 7. Primorska banka d.d., Rijeka
 8. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 9. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (PR)
 10. Slatinska banka d.d., Slatina (PR)
 11. Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
 12. Vaba d.d. banka Varaždin
 13. Zagrebačka banka d.d., Zagreb (PR)

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr  

 

Ispis