HBOR Kreditni programi

Kreditni programi

Krediti u iznosu do 300.000 EUR za ulaganja u pokretanje poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uključujući i turističke, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.
Saznajte više
Krediti za ulaganja u osnovna sredstva u cilju modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
Saznajte više
HBOR krediti za investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnje društvene i poslovne infrastrukture.
Saznajte više
Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.
Saznajte više
Izravni krediti HBOR-a iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u iznosu od 100.000 EUR mikro, malimi srednjim poduzetnicima za ulaganja usklađena s načelom nečinjenja bitne štete (Do Not Significant Harm).

Saznajte više
Izravni krediti uz povoljnije uvjete i mogućnost otpisa do 50% dijela glavnice kredita za ulaganja javnog sektora u projekte komercijalno-javne infrastrukture koji uz javni element imaju i određeni komercijalni sadržaj, iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sredstava HBOR-a.  

 
Saznajte više
Krediti za podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima s ciljem uspostave dugoročne financijske ravnoteže, povećanja stabilnosti i uspješnosti poslovanja.
Saznajte više

Obrtna sredstva

Krediti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama. Rok otplate do najviše 6 godina.
Saznajte više
Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 1.8.2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede. 
Saznajte više

Mjere Ukrajina

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) obavještava korisnike kako se zaključno s 25. listopada 2023. u 16 sati zbog iskorištenja sredstava privremeno zatvaraju prijave za Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu. HBOR i Ministarstvo poljoprivrede aktivno surađuju na iznalaženju rješenja za nastavak...
Saznajte više

Izvoz

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom. Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla
Saznajte više
Krediti namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Saznajte više
1. Korisnici kredita Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Poslovni subjekti javnog sektora - trgovačka društva i ostali poslovni subjekti (agencije, ustanove i sl.) u većinskom vlasništvu jedinica...
Saznajte više

Ostalo

Financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).
Saznajte više
Kreditiranje jedinica lokalnih samouprava u aktivnostima vezanim uz energetsku obnovu uključujući demontažu i zbrinjavanje svjetiljki i opreme koja se mijenja; ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme; ugradnju novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije; izradu elaborata, stručni nadzor i slično.
Saznajte više
Financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika uz niske kamatne stope i bez uobičajenih naknada pri odobrenju i korištenju kredita.
Saznajte više
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) obavještava korisnike kako se zaključno s 25. listopada 2023. u 16 sati zbog iskorištenja sredstava privremeno zatvaraju prijave za Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu. HBOR i Ministarstvo poljoprivrede aktivno surađuju na iznalaženju rješenja za nastavak provedbe...
Saznajte više

Ostalo – neaktivni programi

Korisnici kredita mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP), u skladu sa Zakonom o poticanju malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG) te srednje kapitalizirani poduzetnici (od 250 do 3000 zaposlenih) koji nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019. poduzetnici koji...
Saznajte više
Mjera privremenog okvira u suradnji s 6 poslovnih banaka, za financiranje tekućih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima (osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama). Namijenjena je mikro, malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzetnicima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1.
Saznajte više
Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima određenih djelatnosti turističkog sektora koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Zaprimanje zahtjeva obustavljeno dana 5.6.2020. zbog iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija.
Saznajte više
Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena poslovnim subjektima u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Zahtjevi za kredit su se zaprimali do 30.6.2021.
Saznajte više
Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena poslovnim subjektima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Primjena produljena na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 30. 6. 2022. (ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do tog datuma) ili do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija.
Saznajte više

Ostalo - neaktivni programi

Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje obveza prema dobavljačima, namijenjena poslovnim subjektima koji mogu dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize. Primjena do 31. 12. 2023. (ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do tog datuma) ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Saznajte više