Krediti za obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama

Korisnici kredita

 • mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP), u skladu sa Zakonom o poticanju malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG) te srednje kapitalizirani poduzetnici (od 250 do 3000 zaposlenih) koji nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019.
 • poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, po Metodologiji za izračun COVID score-a Financijske agencije (FINA), biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem te čiji je COVID score bilo koje vrijednosti osim - negativno
 • poduzetnici koji zadovoljavaju Opći kriteriji prihvatljivosti pri čemu je dozvoljeno financiranje djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija te uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću

Namjena kredita

 • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja
 • podmirenje dospjelih kratkoročnih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima važećim u trenutku sklapanja ugovora o kreditu po ovoj Mjeri, maksimalno do 35% ukupnog kredita (odnosi se na obveze koje redovito dospijevaju, refinanciranje odnosno prijevremeno zatvaranje postojećih zaduženja je isključeno)

Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka

Iznos kredita

 • najniži iznos nije ograničen, najviši može biti 35 milijuna kuna
 • najviši iznos pojedinog kredita ne smije prijeći:
  • iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće korisnika kredita (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju korisnika kredita osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
  • 25% ukupnog prihoda u 2019. godini; ili
  • uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

Valuta kredita

 • kuna uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

Kamatna stopa

 • prema odluci poslovne banke umanjena za 0,60 p.b.

Naknade

 • određuje poslovna banka

Rok i način korištenja

 • određuje poslovna banka

Rok otplate kredita

 • određuje poslovna banka
 • najmanje 1 godinu uključujući razdoblje počeka
 • ukupno trajanje kredita: najviše 6 godina (od dana sklapanja ugovora o kreditu do datuma krajnjeg roka dospijeća)

Osiguranje kredita

 • određuje poslovna banka

Povezani dokumenti

*Iznimno je za ove kredite dozvoljeno i financiranje djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija te uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću

Poslovne banke uključene u suradnju

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati