HBOR Javna nabava
Podnošenjem ponude u objavljenim postupcima na ovim stranicama dajete privolu za korištenje svojih osobnih podataka. Sa svojim osobnim pravima u vezi sa zaštitom podataka možete se upoznati na ovoj poveznici.

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:
 • Delta savjetovanje d.o.o., Petrinjska ulica 29, Zagreb, OIB:48480014847
 • Construction & Development Solutions d.o.o., Dinjevački put 8, Zagreb, OIB:17820914233
 • Calla Logistics d.o.o. za usluge, Industrijska 5, Novaki, Sveta Nedjelja, OIB:54415022181
 • TOURING INT. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szilágyi utca 2. 2. em. 214. Szeged, 6721 Mađarska
 • Siga d.o.o., Međimurska 12, Varaždin, OIB:11711059133
 • Siga pro d.o.o., Međimurska 12, Varaždin, OIB:00204195795
 • Pre-con d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, Varaždin, OIB:51808332482
 • Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Blaženko Premužić, Ulica hrvatskih branitelja 7, Varaždin, OIB: 79528713724
 • E2E4KMUSIK d.o.o., Heinzelova 47/b, Zagreb, OIB:90416342429
 • YELLO d.o.o. Heinzelova 47/b, Zagreb, OIB:31721890662
 • BLACK LAB 15 d.o.o., Heinzelova 47/B, Zagreb, OIB:99534273955
 • Z-ULAGANJE d.o.o., XIII Vrbik 1, Zagreb, OIB:13544056629
 • InterPlod d.o.o.,Trakošćanska 26, Sesvete, OIB:22567030763
 • VALENS PROJEKT d.o.o., Pilarova 25a, Zagreb, OIB:90173771788
 • SUPERVISION d.o.o., Domovinskog rata 104B, Split, OIB:82985072206
 • ADRIA CENTAR NEKRETNINE d.o.o., Medvedgradska 56, Zagreb, OIB:43132232003
 • ARBET-GRAD d.o.o., Ivana Rangera 3, Zagreb, OIB:24557353367
 • EXISTIMO NEKRETNINE d.o.o., Cebini 37, Buzin, OIB:45143274936
 • odvjetnik Filip Perić, Postrojbi specijalne policije Zadar 4, Zadar, OIB:68008813235
 • FIMAR d.o.o., Alojzija Stepinca 16, Split, OIB:55546015929
 • Pipić gradnja d.o.o., Male Vruje 3, Vodice, OIB: 68251160012
 • Arhitektonski studio SIA plus d.o.o., Trnjanska cesta 73, Zagreb, OIB: 42462532104
 • ECONOMICA obrt za poslovne usluge, Maksimirska cesta 59, Zagreb, OIB: 95139857568
 • ECONOMICA CONSULTING d.o.o., Maksimirska cesta 59, Zagreb, OIB: 62150567615
 • PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., Ulica Dragutina Domjanića 25, Zagreb, OIB: 75600937682
 • Borut d.o.o., Ulica grada Vukovara 238, Zagreb,  OIB: 15902761794
 • REGOS (SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA), Gajeva 5, Zagreb, OIB: 93161265507
 • AŠIBO d.o.o., Don Ive Prodana 7, Zadar, OIB:77822313280
 • UP d.o.o., Don Ive Prodana 7, Zadar, OIB:17048630199
  BLATO 1902 d.d., Trg dr. Franje Tuđmana 2, Blato, OIB:19388962847
   
 Temeljem članka 20. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21), Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:
 • Delta savjetovanje d.o.o., Petrinjska ulica 29, Zagreb, OIB:48480014847
 • Kupari Luxury Hotels d.o.o., Ulica Franje Petračića 4, Zagreb, OIB:99870331419
 • Construction & Development Solutions d.o.o., Dinjevački put 8, Zagreb, OIB:17820914233
 • ECONOMICA obrt za poslovne usluge, Maksimirska cesta 59, Zagreb, OIB: 95139857568
 • ECONOMICA CONSULTING d.o.o., Maksimirska cesta 59, Zagreb, OIB: 62150567615

E-RAČUN

REGISTAR UGOVORA

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), člankom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/2017 i broj 144/2020) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatske banke za obnovu i razvitak dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i https://eojn.hr/, odabirom rubrike Registri ugovora.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE POČETKA POSTUPKA NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

POSTUPCI JAVNE NABAVE

Svi postupci javne nabave Hrvatske banke za obnovu i razvitak dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i https://eojn.hr/.

PRAVILNIK O JAVNOJ NABAVI

Pravilnik o javnoj nabavi Hrvatske banke za obnovu i razvitak nalazi se na ovoj poveznici.
 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Hrvatske banke za obnovu i razvitak nalazi se na ovoj poveznici.

Javna nabava 2024.

Javna nabava 2023.

više...

JEDNOSTAVNA NABAVA 2024.

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023.

Javna nabava 2022.

više...

JEDNOSTAVNA NABAVA 2022.

Javna nabava 2021.

više...

JEDNOSTAVNA NABAVA 2021.

Javna nabava 2020.

više...

JEDNOSTAVNA NABAVA 2020.

Javna nabava 2019.

više...

JEDNOSTAVNA NABAVA 2019

Javna nabava 2018.

više...

JEDNOSTAVNA NABAVA 2018.

Javna nabava 2017.

više...

JEDNOSTAVNA NABAVA 2017.

Javna nabava 2016.

više...

Javna nabava 2015.

više...

Javna nabava 2014.

više...