HBOR O programu
Sredstva za provedbu Programa ulaganja u instrumente vlasničkog i kvazi-vlasničkog financiranja - NPOO (dalje: Program) osigurana su od strane Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru „EU sljedeće generacije“ (engl. NextGenerationEU) kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. 

HBOR u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske ulaže sredstva u instrumente vlasničkog i kvazi-vlasničkog financiranja, a s ciljem poboljšanja dostupnosti i diverzifikacije izvora financiranja za hrvatska poduzeća.

HBOR će Program provoditi ulaganjem sredstava u prihvatljive alternativne investicijske fondove (dalje: AIF) ili u prihvatljiva su-ulaganja s AIF-ovima, a koji će dalje vršiti ulaganja u brzorastuća hrvatska mala i srednja poduzeća, mala srednje kapitalizirana poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća.
Ukupna raspoloživa sredstva HBOR-a za ovaj Program iznose 29.862.632 EUR.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok potpisivanja ugovora o ulaganju) je do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.6.2026.

O uvjetima Programa pročitajte ovdje.


 Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.