Osiguranje od šteta tijekom proizvodnje

Ako proizvodite robu po specijalnoj narudžbi inozemnog kupca koju je nemoguće prodati drugom kupcu, možete se zaštiti i od rizika šteta tijekom proizvodnje. U tom slučaju osigurani ste od  nemogućnosti izvršenja izvoznog ugovora uzrokovanog raskidom od strane inozemnog kupca ili nastankom političkog rizika koji onemogućava izvršenje izvoznog ugovora (npr. embargo na izvoz u zemlju kupca).

Osiguranje od rizika raskida izvoznog ugovora od strane kupca, odnosno rizika nemogućnosti izvršenja izvoza robe možete ugovoriti u okviru police osiguranja naplate izvoznih potraživanja.

Odšteta Vam se isplaćuje u visini stvarnih troškova nastalih u procesu proizvodnje određene robe, umanjenih za postotak samopridržaja odnosno ugovorenog Vašeg udjela u šteti.

SHEMA OSIGURANJA

Izvoznik HBOR
  1. Izvoznik s HBOR-om zaključuje ugovor o osiguranju i plaća premiju osiguranja;
  2. Izvoznik s inozemnim kupcem zaključuje ugovor o prodaji roba;
  3. Inozemni kupac raskida izvozni ugovor ili izvoznik nije u mogućnosti izvršiti izvozni ugovor
  4. HBOR izvozniku  isplaćuje odštetu.

Kontakti

osiguranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9,
10000 Zagreb

možda će vas zanimati