Pojedinačno osiguranje kredita za likvidnost izvoznika

Ako ste izvoznik, a za osiguranje kredite za likvidnost ne zadovoljavate uvjete propisane Programom osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – Covid -19, na raspolaganju Vam je Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – Covid -19 koji HBOR kao osiguratelj provodi u ime i za račun RH kao jednu od mjera Vlade RH pomoći gospodarstvu (dalje: Program osiguranja).

KOME JE PROGRAM OSIGURANJA NAMIJENJEN?

Subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na veličinu i pravni oblik i koji su registrirani u RH te koji, između ostalog, zadovoljavaju sljedeće uvjete:
  • nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019.
  • susreli su se s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom (FINA COVID score)
  • ostvarili su najmanje 10% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima financijske godine koja je prema izjavi poduzetnika relevantna za njegovo poslovanje (ne ranije od 2019.) i za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (izvoznik)
ili
ostvarili više od 50% prihoda od noćenja u poslovnim prihodima financijske godine koja je prema izjavi poduzetnika relevantna za njegovo poslovanje (ne ranije od 2019.) i za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva, pri čemu je u toj godini udio ostvarenih noćenja nerezidenata Republike Hrvatske u ukupnom broju noćenja najmanje 30% (izvoznik)
ili
ostvarili su najmanje 10% prihoda s jednim ili više izvoznika iz prethodne točke, u poslovnim prihodima financijske godine koja je prema izjavi poduzetnika relevantna za njegovo poslovanje (ne ranije od 2019.) i za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (dobavljač izvoznika).  

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA OSIGURANJA?

  • osiguranje do najviše 90% pokrića iznosa glavnice kredita za likvidnost izvoznika,
  • kod visine pokrića niže od 90% osiguranjem može biti pokrivena i ugovorena kamata (redovna, interkalarna i kamata u počeku),
  • moguće je osigurati kredite odobrene poduzetnicima iz svih gospodarskih sektora,
  • banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu.
Program osiguranja dostupan je svim kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i za HBOR koji, za kredite za likvidnost za koje žele koristiti Program osiguranja, HBOR-u kao osiguratelju podnose pojedinačne Zahtjeve za osiguranje.

Za svaki kredit osiguran po Programu osiguranja HBOR kao osiguratelj naplaćuje od banke kao osiguranika naknadu za obradu zahtjeva za osiguranje i premiju osiguranja. Korisnicima kredita na raspolaganju je mogućnost korištenja subvencija za premije osiguranja sukladno Programu subvencioniranja premije osiguranja – COVID-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu PSP/01-2021.
Dokumentacija:
Zahtjev za odobrenje pojedinačnog osiguranja - COVID 19

Privitci zahtjevu za odobrenje pojedinačnog osiguranja- COVID 19

Nacrt Police osiguranja

Nacrt Ugovora o regresnoj naplati