Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male izvoznike

Ako ste mali ili srednji poduzetnik te ako vam je godišnji izvozni prihod do 2 mil. eura po ovom programu osiguranja možete osigurati rizik neplaćanja od vaših inozemnih kupca s kojima ste ugovorili odgodu plaćanja do 180 dana.

Predmet osiguranja su novčana potraživanja nastala za isporučenu i fakturiranu robu i/ili uslugu inozemnim kupcima. 

 

Kako sklopiti policu osiguranja s HBOR-om?

U HBOR je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za osiguranje i bonitetno izvješće inozemnog kupca koje ne smije biti starije od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za osiguranje. Bonitetno izvješće inozemnog kupca pribavlja izvoznik ili HBOR u ime i za račun izvoznika. Po zaprimanju dokumentacije HBOR procjenjuje rizik inozemnog kupca i izdaje indikativnu ponudu za osiguranje. Ako su ponuđeni indikativni uvjeti osiguranja prihvatljivi izvozniku, kreće se u postupak daljnje obrade zahtjeva i zaključenja police osiguranja.

Prednosti ugovaranja osiguranja:

 • Jednostavan način zaštite od rizika neplaćanja inozemnih kupaca
 • HBOR preuzima do 95% rizika neplaćanja inozemnog kupca čime štitite svoju likvidnost
 • Jačanje vaše konkurentnosti jer možete ponuditi odgodu plaćanja inozemnim kupcima
 • Lakši izlazak na nova inozemna tržišta
 • HBOR isplaćuje odštetu u kratkom roku
 • Minimalne administrativne obveze prema HBOR-u tijekom trajanja police osiguranja
 • Fiksna cijena osiguranja po jednom osiguranom inozemnom kupcu.

Koji rizici su osigurani?

 • Komercijalni rizici (kašnjenje u plaćanju inozemnog kupca, stečaj inozemnog kupca i sl.).
 • Politički rizici (rat, pobuna ili revolucija te mjere država koje ograničavaju transfer ili slobodno raspolaganje sredstvima).

Što ako osigurani kupac kasni s plaćanjem?

Obveze izvoznika:
 • Obustaviti daljnje isporuke prema inozemnom kupcu
 • Prijaviti HBOR-u zakašnjenje u plaćanju najkasnije u roku od 30 dana od dospijeća potraživanja
 • U dogovoru s HBOR-a poduzeti aktivnosti s ciljem naplate potraživanja
 • Podnijeti odštetni zahtjev HBOR-u istekom tri mjeseca od dospijeća potraživanja.
Obveze HBOR-a:
 • Obrada zahtjeva traje do 30 dana
 • Isplatiti odštetu u roku od najviše 15 dana od donošenja odluke o isplati odštete.

Troškovi osiguranja

 • Naknada za obradu zahtjeva naplaćuje se jednokratno, prilikom zaključenja police osiguranja
 • Premija osiguranja naplaćuje se jednokratno, prilikom zaključenja police osiguranja, a ovisi o visini osigurane svote i trajanju osiguranja
 • Premije osiguranja su prikazane u apsolutnom iznosu, a plaćaju se prilikom zaključenja police osiguranja:
Osigurana svota (EUR) Godišnja premija osiguranja (EUR) Polugodišnja premija osiguranja (EUR) Tromjesečna premija osiguranja (EUR)
1.000 - 5.000 86 47 25
5.001 - 10.000 172 95 49
10.001 - 15.000 258 142 74
15.001 - 20.000 344 189 99
20.001 - 25.000 430 237 124
25.001 - 30.000 516 284 148
30.001 - 35.000 602 331 173
35.001 - 40.000 688 378 198
40.001 - 45.000 774 426 223
45.001 - 50.000 860 473 247
50.001 - 55.000 946 520 272
55.001 - 60.000 1.032 568 297
60.001 - 65.000 1.118 615 321
65.001 - 70.000 1.204 662 346
70.001 - 75.000 1.290 710 371
75.001 - 80.000 1.376 757 396
80.001 - 85.000 1.462 804 420
85.001 - 90.000 1.548 851 445
90.001 - 95.000 1.634 899 470
95.001 - 100.000 1.720 946 495
100.001 - 105.000 1.806 993 519
105.001 - 110.000 1.892 1.041 544
110.001 -115.000 1.978 1.088 569
115.001 - 120.000 2.064 1.135 593
120.001 - 125.000 2.150 1.183 618
125.001 - 130.000 2.236 1.230 643
130.001 - 135.000 2.322 1.277 668
135.001 - 140.000 2.408 1.324 692
140.001 - 145.000 2.494 1.372 717
145.001 - 150.000 2.580 1.419 742

možda će vas zanimati