HBOR Međunarodna suradnja

HBOR posebnu pažnju posvećuje uspostavljanju i održavanju uspješnih odnosa s međunarodnim financijskim institucijama, razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama te poslovnim bankama. Aktivno surađujemo s Hrvatskom gospodarskom komorom i ministarstvima nadležnim za područje bilateralne i multilateralne gospodarske suradnje Republike Hrvatske.
 

 

Članstva

EAPB (The European Association of Public Banks)

 • EAPB od 2000. g. predstavlja glas europskoga javnog bankarskog sektora u odnosu na zakonodavna tijela EU. Članice su nacionalne i regionalne razvojne banke, agencije za financiranje općina te javne poslovne banke koje pružaju financijske usluge i projektna financiranja za održivi gospodarski i društveni razvoj, promicanje zelenijeg gospodarstva, financiranje društveno poticane stanogradnje, zdravstvene zaštite, obrazovanja i javne infrastrukture na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

ELTI (European Association of Long-Term Investors)

 • HBOR je zajedno s još nekoliko institucija 2013. g. osnovao  ELTI, široku mrežu nacionalnih razvojnih banaka i institucija koje u skladu s ciljevima i inicijativama koje razvija Europska unija promiče dugoročna ulaganja za jačanje održivog i uključivog rasta i otvaranja radnih mjesta.

BACEE (Banking Association for Central and Eastern Europe)

 • udruženje je osnovano 1996. g. s ciljem promoviranja poslovnih odnosa članica s financijskim institucijama srednje i istočne Europe te s misijom facilitiranja stabilnosti i održivog razvoja financijskog sektora u srednjoj, istočnoj i južnoj Europi te u zemljama CIS regije, kao i prijenosa financijskog znanja, proizvoda i rješenja među bankama članicama.

BERNE UNION

 • najveće svjetsko udruženje izvozno-kreditnih osiguratelja, organizirano s ciljem poticanja međunarodne trgovine kroz razmjenu iskustava i suradnju svih sudionika izvozno-kreditnog poslovanja.

NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs) 

 • okuplja europske financijske institucije s ciljem olakšavanja pristupa financiranju malim i srednjim poduzećima.

IDFC (International Development Finance Club)

 • Klub je svjetska mreža nacionalnih, regionalnih i multilateralnih razvojnih banaka, osnovana 2011. od kada je HBOR članica, posvećenih globalnom razvoju u skladu s Pariškim sporazumom, s naglaskom na smanjenje i prilagodbu klimatskim promjenama, infrastrukturu, društveni razvoj, smanjenje siromaštva i zaštitu okoliša.

The China-Central Eastern European Countries (China-CEEC) Inter-Bank Association 

 • Međubankarsko udruženje Narodne Republike Kine i zemalja srednje i istočne Europe okuplja razvojne banke srednje i istočne Europe i Kinesku razvojnu banku (China Development Bank - CDB) s ciljem razvoja suradnje u području investicija i izvoza.

UNEP-FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative)

 • globalno partnerstvo Okolišnog programa Ujedinjenih naroda (UNEP) i financijskog sektora, koje povezuje financijske institucije širom svijeta na teme održivog financiranja i globalnih okolišnih, društvenih i upravljačkih izazova.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

 • globalna inicijativa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj i korporativnu održivost,  posvećena usklađivanju strategija i djelovanja privatnog sektora s univerzalnim načelima u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije te doprinos Ciljevima održivog razvoja.


INVEST EUROPE 

 • najveće svjetsko strukovno udruženje koje okuplja ulagatelje u kapital i/ili fondove rizičnog kapitala i upravitelje fondova s ciljem doprinosa u izradi politika koje imaju utjecaj na ulaganje kapitala u Europi.

EVFIN (European Venture Fund Investors Network)

 • neformalna platforma za dijalog i suradnju koja okuplja 21 javnog ulagatelja iz 19 europskih zemalja s ciljem razmjene informacija i najboljih praksi među članicama, davanja doprinosa javnoj raspravi u Europskoj uniji i istraživanja mjera za stvaranje održivijih tržišta rizičnog kapitala u EU.

EIF-NPI EQUITY PLATFORMA

 • inicijativa za suradnju koju je pokrenuo EIF 2016. godine, a koja promiče razmjenu znanja i najbolje prakse između EIF-a i nacionalnih promotivnih institucija (NPI) ili banaka (NPB) u svim državama članicama EU. Njezin cilj je poboljšati pristup financiranju za mikro, mala i srednja poduzeća, podržavati defragmentaciju tržišta dionica te što je više moguće uskladiti nacionalne, EU i privatne izvore financiranja. HBOR je jedan od članova osnivača inicijative.

 

Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama

Europska investicijska banka (EIB)

Europski investicijski fond (EIF)

 • fond u sastavu EIB-a koji pruža potporu financiranja malih i srednjih poduzeća u Europi. Dioničari fonda su EIB, EU, te niz financijskih institucija – HBOR je jedan od dioničara.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)

Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)
 

Suradnja u regionalnim inicijativama

Fond inicijative triju mora (Three Seas Initiative Investment Fund) 
 
 • namjenski komercijalni fond usmjeren na osnovna infrastrukturna ulaganja u regiji Inicijative triju mora.