HBOR Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u RH (HEAL)

SVJETSKA BANKA - Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Republici Hrvatskoj                                                    


7. lipnja 2021. HBOR i Svjetska banka potpisali Ugovor o financiranju namijenjen Projektu pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Republici Hrvatskoj od 200 milijuna eura.
 
Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 dovela je do naglog pada gospodarske aktivnosti hrvatskih poduzeća i jako utjecala na zapošljavanje i normalne uvjete života. Pandemija je ostavila posljedice na proizvodnju i smanjila potražnju za robom i uslugama, dok je financijski sektor postrožio uvjete kreditiranja poduzeća zbog sve većeg kreditnog rizika. U krizi su se povećale i razlike među hrvatskim regijama te je smanjen pristup kreditiranju za mlada poduzeća i poduzeća koja su u vlasništvu ili koja vode žene. 

Razvojni ciljevi projekta:
  • potpora oporavku izvoznika privatnog sektora od ekonomskog utjecaja krize,
  • poboljšanje pristupa financiranju poduzećima u segmentima sa slabijim pristupom uslugama i područjima koja zaostaju, i
  • jačanje institucionalnih sposobnosti HBOR-a kao razvojne banke.
Prihvatljivi krajnji korisnici projekta: (i) mala i srednja poduzeća koja zapošljavanju manje od 250 osoba, ili (ii) srednje kapitalizirana poduzeća koja zapošljavaju od 250 do 3000 osoba. Navedena poduzeća su poduzeća u privatnom vlasništvu (više od 50% u privatnom vlasništvu ili pod privatnom kontrolom) koja posluju na području Republike Hrvatske.

Poduzeća mogu biti izvoznici i/ili poduzeća u segmentima sa slabijim pristupom uslugama (poduzeća u vlasništvu žena, definirana kao trgovačka društva u kojima je najmanje jedan dioničar žena s valjno dokumentiranim predstavnikom i upravljačkim ovlastima; i mlada poduzeća, definirana kao poduzeća s manje od 5 godina poslovanja) u područjima koja zaostaju, kako je definirano u Zakonu o regionalnom razvoju.

Namjena kredita 

Financijska sredstva Projekta namijenjan su za odobravanje kredita krajnjim korisnicima za sljedeće namjene:
  • Financiranje obrtnih sredstava (Obrtna sredstva i Obrtna sredstva KRIZA 2022 - mjera) - tekuće poslovanje, npr. nabava sirovina, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja kao npr. najam ureda/tvornice/skladišta i komunalni troškovi
  • Financijsko restrukturiranje - podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima (osim povezanih subjekata) i financijskim institucijama radi pomoći korisnicima da zadrže zaposlenike i ostanu u poslu.

Dokumenti:

Operativni priručnik

Sustav upravljanja okolišem i društvom (ESMS) Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (ESCP)
Okolišna i društvena izjava
Plan angažiranja dionika