Osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija

Ako ste izvoznik koji se susreće s potrebom izdavanja garancija u korist svojih inozemnih kupaca kao uvjetom za zaključenje ili dobro izvršenje izvoznih ugovora, a svojoj banci niste u mogućnosti ponuditi uobičajene instrumente osiguranja ili su isti nedostatni za potrebe izdavanja garancija, kod HBOR-a možete ugovoriti policu osiguranja garancija.

 

Koje su prednosti ugovaranja police osiguranja?

 • Polica osiguranja garancija, bankama je kvalitetan i cjenovno prihvatljiv instrument osiguranja plasmana (polica zamjenjuje ili nadopunjuje instrumente osiguranja koje banka inače uzima za izdavanje garancija) koji im jamči naknadu štete u kratkom vremenskom roku za slučaj kada banka izvrši plaćanje po garanciji po pozivu korisnika na plaćanje.
 • Program predviđa mogućnost osiguranja svih vrsti činidbenih garancija ili kontragarancija vezanih uz zaključenje ili izvršenje izvoznih ugovora.
 • Program osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija, osim što izvoznicima daje mogućnost povećanja zaduženja kod banaka, istovremeno štiti izvoznike od gubitaka za slučajeve da do poziva na plaćanje po garanciji dođe unatoč urednom izvršenju izvoznikovih obveza ili uslijed nastupa nekog političkog rizika ili više sile.
 • Visina pokrića osiguranjem može se ugovoriti u pravilu do najviše 80%, ovisno o ocjeni boniteta izvoznika.

SHEMA OSIGURANJA

 1. Izvoznik zaključuje izvozni ugovor s inozemnim kupcem
 2. Banka po nalogu izvoznika izdaje garanciju u korist inozemnog kupca
 3. Banka i izvoznik s Osigurateljem zaključuju ugovor o osiguranju
 4. Inozemni kupac se naplaćuje po garanciji
 5. Banka Osiguratelju šalje obavijest o plaćanju po garanciji (30 dana)
 6. Banka Osiguratelju podnosi odštetni zahtjev po isteku 30 dana od dostave obavijesti o plaćanju
 7. Osiguratelj se banci očituje o odšteti u roku do 45 dana od zaprimanja potpunog odštetnog zahtjeva te isplaćuje odštetu u roku od 15 dana od obavijesti
 8. U slučaju osnovanog poziva na plaćanje po garanciji uslijed neizvršenja izvoznog ugovora od strane izvoznika, Osiguratelj se po isplati odštete naplaćuje od izvoznika
 9. U slučaju poziva na plaćanje po garanciji koji je neosnovan ili je do poziva došlo uslijed političkog rizika ili više sile, Osiguratelj se neće naplaćivati od izvoznika već će izvoznik pokrenuti mjere prema inozemnom kupcu ili trećim osobama radi naknade štete.

možda će vas zanimati