HBOR Društveno odgovorno poslovanje

DONACIJE I SPONZORSTVA

HBOR u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti ulaže u razvoj društvene zajednice i putem donacija i sponzorstava, pri čemu se daje prednost projektima koji su povezani s misijom HBOR-a i koji pridonose stvaranju novih vrijednosti temeljenih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem održivog i ravnomjernog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske. Cilj dodjele ovakvih sredstava je stvaranje pozitivnog ozračja i promoviranje izvrsnosti u lokalnoj zajednici i u društvu u cjelini.

ODRŽIVOST

HBOR u svom radu kao izvozna banka i izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske, kod razmatranja kreditiranja i/ili osiguranja izvoznih poslova, potiče sve sudionike izvoznog posla na poštivanje principa društveno odgovornog poslovanja, razmatrajući pitanja zaštite okoliša, ljudskih prava i održivog izvoznog kreditiranja. više...

AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆA O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI

HBOR svojim poslovanjem potiče sustavni, održivi i ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak. Pri izradi programa financiranja i posebnih uvjeta kreditiranja, te odabira ciljanih skupina vodimo računa o ravnomjernom i održivom društvenom razvoju i okolišu. Svjesni smo višestrukih utjecaja koje kao financijska institucija imamo na naše korisnike, partnere i širu zajednicu, kao i očekivanja koja od HBOR-a kao razvojne i izvozne banke imaju svi naši dionici. Osim provođenja smjernica Vlade RH, poštivanja zakona, propisa i profesionalnih standarda, 2007. godine pristupili smo hrvatskoj mreži članica UN Global Compact-a (UNGC). Potpisivanjem ovog sporazuma obvezali smo se promicati 10 načela UNGC u području ljudskih prava, radnih standarda, okoliša i suzbijanja korupcije.

Kontakt: Hrvatska banka za obnovu i razvitak Društveno odgovorno poslovanje Strossmayerov trg 9 10000 Zagreb e-mail: dop(at)hbor.hr

Izvješća o društvenoj odgovornosti i održivosti

više...