Naslovnica HBOR DONACIJE I SPONZORSTVA – kriteriji

Sponzorstva

Zahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, a iste je potrebno poslati u pravilu najmanje 30 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta.

 

Pri donošenju odluke o odobrenju sponzorstava određena su sljedeća prioritetna područja:

 • Poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
 • Poticanje izvrsnosti – obrazovanje, talenti, inovacije
 • Humanitarni projekti (briga za djecu, briga za osobe s posebnim potrebama, zdravlje)
 • Zaštita okoliša
 • Kultura
 • Sport u lokalnoj zajednici

 

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Kratak opis projekta/programa (opis projekta, ciljevi, očekivani rezultati, plan rada, troškovnik i slično)
 • Preslika izvatka iz matičnog registra (izvadak iz Registra udruga nije potrebno dostavljati)
 • Preporuke, odluke ili pisma namjere o sufinanciranju projekta/programa
 • Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije

 

Korisnik sponzorstva ne može biti fizička osoba.

 

S korisnikom sponzorstva sklopit će se Ugovor o sponzorstvu kojim se korisnik obvezuje na namjensko trošenje sredstava i na dostavu Izvješća o provedbi sponzoriranog događaja/projekta/programa

 

Manje donacije

Donacije se u pravilu dodjeljuju kroz Natječaj za dodjelu donacija.

Udruge, zaklade, ustanove, društva, klubovi i druge organizacije upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje uredno izvršavaju svoje financijske obveze sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prijaviti Projekt na Natječaj mogu se obratiti HBOR-u pisanim zahtjevom za manju pojedinačnu Donaciju kao potporu provedbi svojih aktivnosti (u daljnjem tekstu: manja donacija).

 

Korisnici manjih donacija HBOR-a ne mogu biti:

 • fizičke osobe
 • poduzetnici
 • političke stranke
 • organizacije čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima Povezane osobe
 • organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe
 • organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju

 

Pisana molba za manju donaciju mora sadržavati:

 • sve osnovne podatke o podnositelju
 • detaljan opis aktivnosti za koje se traži potpora
 • preslika izvatka iz matičnog registra (izvadak iz Registra udruga nije potrebno dostavljati)
 • preporuke, odluke o sufinanciranju programa ili pisma namjere o sufinanciranju programa
 • materijale, publikacije, novinske članke te ostalu dokumentaciju koja ilustrira rad organizacije

 

HBOR će razmatrati samo potpune prijave čije se aktivnosti za koje se traži potpora uklapaju u sljedeće kategorije:

 • humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
 • zaštita okoliša
 • obrazovanje i znanost
 • kultura, baština i umjetnost.

 

S korisnikom manje donacije sklopit će se ugovor kojim će se definirati obveze namjenskog korištenja sredstava manje donacije, a čiji će sadržaj ovisiti o prirodi pojedine donacije.

 

Zahtjev za sponzorstva ili manje donacije šalju se s pripadajućom dokumentacijom putem elektroničke pošte na adresu: hbor@hbor.hr

ili poštom na adresu:

HBOR
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb
S naznakom „za sponzorstva/manje donacije“

 

Rezultati Javnog natječaja HBOR-a za dodjelu donacija u 2018. godini „STVARAMO JEDNAKE MOGUĆNOSTI“

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu donacija u 2017. godini – „I JA ŽELIM POSAO“

Primatelji donacija i sponzorstava

 

Pravo na odobrenje sponzorstva ili donacije ne postoji.