Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu - prijave zatvorene od 25.10.2023.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) obavještava korisnike kako se zaključno s 25. listopada 2023. u 16 sati zbog iskorištenja sredstava privremeno zatvaraju prijave za Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu.

HBOR i Ministarstvo poljoprivrede aktivno surađuju na iznalaženju rješenja za nastavak provedbe Programa.


Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora u rangu mikro, malog i srednjeg poduzetništva - trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i proizvođačke organizacije ili druge pravne osobe, koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom1.
 • Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na području Republike Hrvatske.
 • Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili registrirani za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva i akvakulture.
 • Korisnici će morati dokazati da su njihovi zahtjevi za financiranjem podneseni uslijed privremenih poteškoća povezanih s trenutačnom krizom nastalom radi Ruske agresije na Ukrajinu, a ne na temelju općih potreba za financiranjem.
 

Namjena kredita

 • Financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostali opći troškovi tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).
 • Refinanciranje postojećih kredita nije moguće.
 • HBOR će osim troškova nastalih nakon podnošenja zahtjeva za kredit prihvaćati i povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju), pod uvjetom da takva plaćanja nisu obavljena prije 24. ožujka 2022. godine.
 
  
Način kreditiranja Izravno kreditiranje - korisnik kredita zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.
Iznos kredita od 25.000,00 EUR do 250.000,00 EUR
Valuta kredita EUR
Kamatna stopa 0,50% godišnje, fiksna
Naknade Korisnik kredita je oslobođen plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita.
Rok i način korištenja kredita
 • U pravilu do 6 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno
Sredstva se isplaćuju na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun korisnika kredita.
Moguće je korištenje najviše dva kredita po pojedinom korisniku do najviše ukupne vrijednosti od 250.000,00 EUR.
Rok otplate U pravilu do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci
Način otplate U jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.
Instrumenti osiguranja Zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita.
Povezani dokumenti
 • Opći kriteriji prihvatljivosti HBOR-a
 • Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a
 • Popis dokumentacije uz Zahtjev za kredit
 
 
Ovaj Program je dostupan korisnicima do kraja razdoblja prihvatljivosti koji je rok do kada će biti moguće ugovarati sredstva korisnicima, odnosno najkasnije do 31.12.2023.
 
Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.
 

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati