Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca

Ako ste izvoznik kapitalnih dobara i/ili usluga čija poslovna banka odobrava kredit inozemnom kupcu za kupnju vaših roba i usluga, kod HBOR-a možete ugovoriti osiguranje naplate izvoznih potraživanja.

 

Koje su prednosti ugovaranja police osiguranja?

  • Kredit se odobrava direktno inozemnom kupcu ili njegovoj banci na način da se isplata iz kredita obavlja izravno na račun izvoznika, a kredit otplaćuje kupac ili njegova banka u inozemstvu;
  • Mogućnost financiranja inozemnih kupaca na duži rok;
  • Kreditoru je osiguran povrat kredita od komercijalnih i političkih rizika;
  • Moguće je osigurati i do 95% potraživanja po osnovi glavnice kredita i redovne ugovorne kamate, a razina pokrića ovisi o riziku države kupca.

SHEMA OSIGURANJA

  1. Banka zaključuje ugovor o osiguranju s HBOR-om te se plaća premija osiguranja;
  2. Izvoznik s inozemnim kupcem zaključuje izvozni ugovor;
  3. Izvoznik isporučuje robu ili uslugu inozemnom kupcu;
  4. Banka isplaćuje sredstva iz kredita na račun Izvoznika;
  5. Inozemni kupac otplaćuje kredit;
  6. Ako inozemni kupac ne vrati kredit, HBOR banci isplaćuje odštetu.