HBOR Financijsko poslovanje - Izvješća i planovi

 Pregled financijskih izvješća Grupe HBOR

Pregled i preuzimanje izvješća

Financijska izvješća Grupe HBOR objavljuju se prema sljedećem kalendaru javnih objava:
Izvještajno razdoblje Vrsta financijskog izvještaja Konačni datum javne objave
31.03. ili tromjesečni izvještaji Nerevidirani i skraćeni 31.05.
30.06. ili polugodišnja izvješća Nerevidirani i skraćeni (revidirani od 2015. do 2020.) 31.08.
30.09. ili devetomjesečni izvještaji  Nerevidirani i skraćeni 30.11.
31.12. ili godišnja izvješća  Revidirani godišnji 30.04. iduće godine,
nakon godine koja je završila 31. 12.
Dodatno Odluka Hrvatskog sabora o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Nakon donošenja od strane Hrvatskog sabora

Politike financijskog izvještavanja Grupe HBOR

Politikama financijskog izvještavanja Grupe Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje Grupa HBOR ili Grupa) uređuje se okvir financijskog izvještavanja Grupe te se njima utvrđuju:
  • financijski izvještaji Grupe HBOR,
  • osnova za pripremu financijskih izvještaja,-
  • cilj i svrha financijskog izvještavanja,
  • načela financijskog izvještavanja,
  • javna objava financijskih izvještaja s kalendarom objava,
  • revizija godišnjih financijskih izvještaja.
više...

Pregled najvažnijih financijskih informacija

U milijunima EUR-prema revidiranim podacima (po srednjem tečaju HNB-a na 31.12.pojedine godine, osim 2021 i 2022. godine koje su iskazane prema fiksnom konverzijskom tečaju 7,53450)
 
  2023. 2022. 2021. 2020. 2019.
Ukupna imovina 4.021,6 3.857,0  3.753,2 3.808,8 3.556,6
Bruto krediti 4.077,6 3.703,4 3.494,5 3.608,6 3.570,1
Ukupna glavnica 1.457,9 1.422,2 1.403,8 1.375,1 1.380,5
Ukupni prihodi 105,5 92,7 98,4 88,8 95,9
Ukupni rashodi (75,5) (67,5) (73,4) (78,0) (75,2)
Dobit 30,0 25,2 25,0 10,8 20,7
Kamatni prihodi 94,9 83,5 89,9 82,6 89,5
Kamatni rashodi (28,3) (21,0) (24,5) (32,4) (41,9)
Neto kamatni prihod 66,6 62,5 65,4 50,2 47,6
Preračunati iznosi za 2019. do 2022. godine (uključujući i 2022. godinu) su samo informativne prirode i rezultat su preračuna te se kao takvi ne mogu smatrati potvrđenima od strane revizora.
 
 

PREGLED FINANCIJSKIH PLANOVA GRUPE HBOR