HBOR Reprogram postojećih kredita

KOME JE OVA MJERA NAMIJENJENA

Reprogramiranje postojećih kreditnih obaveza omogućeno je svim korisnicima HBOR-ovih kredita koji su zbog epidemije COVID-19 u nemogućnosti provoditi planirane aktivnosti, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka, odnosno leasing društava.

ŠTO REPROGRAM PODRAZUMIJEVA

  • Mogućnost odobrenja produljenih rokova korištenja, počeka i otplate kredita za najviše 6 mjeseci ukupno, najduže do 31.12.2020. bez naplate naknada, uz obračun i naplatu redovne kamate u razdoblju počeka,
  • Za subjekte koji posluju u turističkim djelatnostima omogućeno je odobrenje produljenja rokova korištenja, počeka i otplate kredita za najviše 16 mjeseci ukupno, računajući od 1.3.2020.,
  • Omogućava se odobrenje izmjena ugovorenih uvjeta naplate glavnice i obračuna i naplate kamate (redovne i zatezne), tako da se izmijeni npr. iznos rata, postotak glavnice koji se otplaćuje i slično,
Reprogramiranje obaveza se dogovara sa svakim korisnikom kredita individualno sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE REPROGRAMA

- Za izravno odobrene kredite: uputiti poštom u HBOR, Zelinska 3, 10000 Zagreb; ili elektroničkom poštom nadležnom kreditnom suradniku, ili elektroničkom poštom na adresu kreditiranje@hbor.hr;

-  Za kredite odobrene putem poslovnih banaka: uputiti poslovnoj banci s kojom je sklopljen ugovor o kreditu.

ODOBRENJE REPROGRAMA

Svima koji na neki od navedenih načina podnesu zahtjev za reprogram, bit će na isti način poslane daljnje upute u najkraćem mogućem roku.