Subvencioniranje premije osiguranja

Program subvencioniranja premije osiguranja – COVID-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu (dalje: Mjera) Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: Osiguratelj) provodi u okviru poslova osiguranja izvoza u ime i za račun Republike Hrvatske, kao jednu od mjera pomoći hrvatskom gospodarstvu uslijed poteškoća uzrokovanih COVID-19 pandemijom. Mjera se provodi na temelju poglavlja 3.1. Komunikacije Komisije - Privremenog okvira mjera državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19.

Subvencioniranje Premije čiji trošak snosi Izvoznik omogućit će Izvoznicima, kao korisnicima kredita za likvidnost koji su osigurani kroz niže navedene programe osiguranja koje provodi Osiguratelj, da nemaju ili da umanje trošak premije osiguranja ako ispune uvjete za subvencioniranje Premije. Cilj je učiniti osiguranje kredita odobrenih Izvoznicima što povoljnijim kako bi se izbjeglo povećanje financijskih troškova Izvoznika i daljnje narušavanje njihove likvidnosti.

Subvencije se mogu dodijeliti za Premije po sljedećim programima osiguranja: Mjera će se provoditi na način da će se Osiguratelj odreći naplate Premije ako Izvoznik ispuni uvjete za subvencioniranje Premije. Za kredite osigurane po Programu osiguranja portfelja kredita kod kojih je Osiguranik od Izvoznika već naplatio Premiju, Osiguratelj će također omogućiti subvencioniranje Premije na način da, po iskazanom interesu od strane Izvoznika za subvencioniranje Premije i po utvrđivanju da je Izvoznik ispunio uvjete za subvencioniranje Premije, Osiguratelj izvrši Izvozniku povrat već plaćene Premije.

U slučajevima kada zbog ranijeg korištenja državne potpore iz poglavlja 3.1. Komunikacije EK nije moguće subvencionirati cjelokupni iznos Premije, moguće je subvencionirati dio iznosa Premije. Mjeru je moguće koristiti jednokratno po pojedinom kreditu te Mjeru nije moguće koristiti za Premiju za izmjenu roka otplate kredita.