PROGRAM OSIGURANJA PORTFELJA KREDITA ZA LIKVIDNOST IZVOZNIKA COVID – 19 MJERA

Korisnici osiguranja

Izravni korisnici portfeljnog osiguranja (osiguranici) bit će banke u Republici Hrvatskoj koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i HBOR kao kreditor koji će izvoznicima i njihovim dobavljačima odobravati nove kredite za likvidnost.

 

HBOR-ovo portfeljno osiguranje, kao jamstvo do 50 posto ukupnog iznosa odobrenog kredita, može se koristiti za kredite za likvidnost odobrene izvoznicima koji su definirani kao poduzetnici iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički, koji su ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza u prethodnoj poslovnoj godini.

U osigurani portfelj mogu biti uključeni i krediti odobreni posrednim izvoznicima, odnosno dobavljačima izvoznika koji su definirani kao poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji su u poslovnim prihodima prethodne financijske godine ostvarili minimalno 40 posto prihoda od prodaje izvoznicima sukladno posljednjim službenim godišnjim financijskim izvještajima društva.

 

Dokumentacija:

Nacrt Sporazuma o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika-Covid-19

Prilog 1 – Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita-Covid-19

Prilog 2 – Program osiguranja portfelja kredita-Covid-19

Prilog 3 – Nacrt Ugovora o regresnoj naplati

Prilog 4 – Obavijest o uključivanju

Prilog 5 – Obavijest o izmjeni roka otplate kredita

Prilog 6 – Obavijest o otplaćenim kreditima

Prilog 7 – Izvješće o stanju kredita

Prilog 8 – Izvješće o regresnoj naplati

Prilog 9 – Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu s privitkom

Prilog 10 – Odštetni zahtjev

 

Poslovne banke uključene u suradnju po programu

Hrvatska poštanska banka d.d.   Erste & Steiermärkische bank d.d.