Ako ste izvoznik, a potreban Vam je kredit za financiranje likvidnosti jer ste suočeni s poteškoćama koje su rezultat pandemije uzrokovane – COVID 19 virusom, možete od Vaše banke brže i jednostavnije dobiti kredit s počekom do jedne godine i rokom otplate do 5 godina.

 

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

 

Subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni oblik i koji su registrirani u RH te zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 

  • nisu u teškoćama i/ili nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019., ali su se susreli s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i
  • ostvarili su najmanje 20% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (izvoznik)

ili

  • ostvarili su najmanje 40% prihoda s jednim ili više izvoznika iz prethodne točke u poslovnim prihodima prethodne financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (dobavljač izvoznika)

i

  • nisu u većinskom vlasništvu države (50% i više).

 

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA?

 

  • osiguranje 50% pokrića za glavnicu i ugovorenu kamatu (redovna, interkalarna i kamata u počeku),
  • moguće je osigurati kredite odobrene poduzetnicima iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički,
  • banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu.

 

Sastavni dio Sporazuma o osiguranju portfelja su, među ostalim, i Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera koji sadržavaju prava i obveze banke kao osiguranika i HBOR-a kao osiguratelja.

 

Dokumentacija:

Nacrt Sporazuma o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika-Covid-19

Prilog 1 – Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita-Covid-19

Prilog 2 – Program osiguranja portfelja kredita-Covid-19

Prilog 3 – Nacrt Ugovora o regresnoj naplati

Prilog 4 – Obavijest o uključivanju

Prilog 5 – Obavijest o izmjeni roka otplate kredita

Prilog 6 – Obavijest o otplaćenim kreditima

Prilog 7 – Izvješće o stanju kredita

Prilog 8 – Izvješće o regresnoj naplati

Prilog 9 – Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu s privitkom

Prilog 10 – Odštetni zahtjev

 

Poslovne banke uključene u suradnju po programu

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Zagreb

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Sberbank d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb