HBOR Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS)
FGS-ovi su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji su osnovani i posluju u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima. Cilj njihovog osnivanja je poticanje razvoja gospodarstva, očuvanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje postojećih i pokretanje novih gospodarskih subjekata putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje dodatnog kapitala.

HBOR, kao kvalificirani ulagatelj imenovan od strane Vlade RH, zajedno s privatnim investitorima sudjelovao je u provedbi aktivnosti FGS-ova. Osnovano je ukupno 5 FGS-ova. FGS-ovi Quaestus Private Equity Kapital II, Inspirio FGS, Honestas FGS i Prosperus FGS II su zatvoreni, a Prosperus FGS je u likvidaciji.


Kome su sredstva bila namijenjena

Trgovačkim društvima koja imaju sjedišta u RH i koja isključivo ili pretežito obavljaju svoju djelatnost na području RH i koja imaju:
• proizvode i usluge s visokim potencijalom rasta
• prednost nad konkurencijom
• dobar menadžment
• uredno i transparentno poslovanje i dobar poslovni plan
• prihvatljivu stopu povrata na uložena sredstva od strane FGS-ova


Kome se obratiti

Za više informacija možete se obratiti: HBOR, Strossmayerov trg 9, Zagreb, e-mail: equity@hbor.hr