HBOR Kako radimo

TEMELJNA SVRHA

Podrška razvitku Republike Hrvatske

MISIJA

Proaktivna potpora razvoju Hrvatske

VIZIJA

Pokretač inovativnosti i održivog rasta Hrvatske

STRATEGIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024.

Strateške smjernice poslovanja HBOR-a u petogodišnjem razdoblju bit će fokusirane na:
 1. Poticanje razvoja tržišta vlasničkog i kvazi vlasničkog kapitala u Republici Hrvatskoj
 2. Poticanje ekonomski i socijalno uravnoteženog i održivog regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske
 3. Poticanje internacionalizacije i globalizacije hrvatskog gospodarstva
 4. Poticanje oporavka gospodarstva od pandemije bolesti COVID-19 i konkurentnosti uz naglasak na inovacije, digitalnu transformaciju i Industriju 4.0
 5. Poticanje klimatski i energetski neutralnog gospodarstva kroz energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.
Poseban naglasak stavlja se na podršku malim i srednjim poduzetnicima te slabije razvijenim područjima kroz korištenje nacionalnih izvora financiranja, a posebice kroz korištenje raspoloživih sredstava EU fondova. Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2020. - 2024. (dokument)
 

SJEDNICE

Redovne sjednice Uprave i Kreditnog odbora održavaju se u pravilu jednom tjedno, a sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje. HBOR objavljuje najave dnevnih redova te zaključke sa sjednica Nadzornog odbora, Uprave i Kreditnog odbora:

KODEKS PONAŠANJA

Kodeks ponašanja je skup etičkih normi i standarda ponašanja koji se u poslovanju očekuju od radnika HBOR-a. Kodeks ponašanja određuje temeljna stajališta HBOR-a o zakonitom i etičnom postupanju u bankarskom poslovanju, definirajući na taj način standard HBOR-a. Temelj poslovne etike je ponašanje u skladu s zakonom. Takvo ponašanje obuhvaća i pružanje istinitih, transparentnih informacija, pošten pristup prema konkurenciji, radnicima, partnerima kao i fokusiranje na društvenu odgovornost i održivi razvoj. "Ako tvrtka nije etična, ne može biti ni odgovorna, stoga je etičnost nužan preduvjet za izgradnju društveno odgovorne poslovne sredine". Promišljanja i saznanja o poslovnoj etici pomažu nam da se bolje snalazimo kod etičkih dilema koje svakodnevno susrećemo. U kritičnim situacijama, i dobra osoba može donijeti lošu odluku. Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže nam pri osobnoj izgradnji. Svrha utvrđivanja Kodeksa ponašanja je:
 • izbjegavanje situacija u kojima bi radnici HBOR-a bili uključeni u radnje koje se smatraju neetičnim ponašanjem, odnosno koje uzrokuju sukob interesa prilikom obavljanja posla,
 • definiranje prihvatljivog ponašanja svih radnika HBOR-a,
 • postavljanje visokih standarda rada i djelovanja,
 • poticanje uspoređivanja s najboljim praksama etičnosti u bankarskom poslovanju,
 • osiguravanje okvira za profesionalno ponašanje i jasno naznačavanje odgovornosti za pojedine odluke i aktivnosti,
 • osiguravanje okvira za ponašanje i standarde koje zainteresirane strane mogu očekivati od HBOR-a.
Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve radnike HBOR-a, bez obzira na njihovu razinu odgovornosti i položaj, te služi kao vodič za etično postupanje i utvrđuje temeljne vrijednosti u pogledu zakonitog i etičnog poslovanja i ponašanja. više...

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

preuzimanje...