HBOR Investicije javnog sektora
Investicijski krediti uz rok otplate do 15 godina.
Posebne pogodnosti za
  • ulaganja u pojedina područja

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kredita do 100% predračunske vrijednosti investicije sa PDV-om, u pravilu se ne odobravaju krediti iznosa nižeg od 50 tisuća EUR
Namjena kredita investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora, do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva
Način kreditiranja izravno ili putem poslovnih banaka
Valuta kredita EUR
Rok otplate do 15 godina uz mogućnost korištenja počeka do 5 godina
Kamatna stopa 4%
Naknade za obradu zahtjeva ovisno o pravnom obliku korisnika: do 0,5% ugovorenog iznosa kredita za rezervaciju sredstava: bez naknade

Posebne pogodnosti za ulaganja u:

SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU  
Kamatna stopa 2%
Naknade za obradu zahtjeva: bez naknade za rezervaciju sredstava: bez naknade
Visina kredita od 30 tisuća EUR - 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om
  • Pod istim uvjetima mogu se razmotriti i zahtjevi za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

Mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda
Ulaganja na posebna područja RH i/ili u istraživanje i razvoj i/ili ulaganja s ciljem oporavka od posljedica potresa umanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda
Ostala ulaganja u jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture umanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda
Više detalja pogledajte u tekstu programa Investicije javnog sektora 
Ako trebate sufinanciranje projekta financiranog sredstvima EU fondova pogledajte uvjete programa EU projekti, a za financiranje projekata komercijalno-javne infrastrukture uvjete programa Urbani razvojni fond