HBOR Investicije javnog sektora
Investicijski krediti uz rok otplate do 15 godina.
Posebne pogodnosti za
  • ulaganja u pojedina područja

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kredita do 100% predračunske vrijednosti investicije sa PDV-om, u pravilu se ne odobravaju krediti iznosa nižeg od 50 tisuća EUR
Namjena kredita investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora, do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva
Način kreditiranja izravno ili putem poslovnih banaka
Valuta kredita EUR
Rok otplate do 15 godina uz mogućnost korištenja počeka do 5 godina
Kamatna stopa 4%
Naknade za obradu zahtjeva ovisno o pravnom obliku korisnika: do 0,5% ugovorenog iznosa kredita za rezervaciju sredstava: bez naknade

Posebne pogodnosti za ulaganja u:

SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU  
Kamatna stopa 2%
Naknade za obradu zahtjeva: bez naknade za rezervaciju sredstava: bez naknade
Visina kredita od 30 tisuća EUR - 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om
  • Pod istim uvjetima mogu se razmotriti i zahtjevi za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

Mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda
Ulaganja na posebna područja RH i/ili u istraživanje i razvoj i/ili ulaganja s ciljem oporavka od posljedica potresa umanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda
Ostala ulaganja u jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture umanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda
Više detalja pogledajte u tekstu programa Investicije javnog sektora 
Ako trebate sufinanciranje projekta financiranog sredstvima EU fondova, pogledajte uvjete programa EU projekti. Za kreditiranje povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete, provjerite uvjete programa ESIF krediti za javnu rasvjetu.