Djelatnosti od posebnog interesa

Ulaganja u Djelatnosti od posebnog interesa definirane su prema područjima, odjeljcima i/ili razredima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (dalje: NKD). Unutar navedenih područja, odjeljaka i/ili razreda postoje djelatnosti koje nisu djelatnosti od posebnog interesa i/ili se radi o djelatnostima i namjenama koje nisu prihvatljive za financiranje. Ove djelatnosti navedene su kao Izuzeća od djelatnosti od posebnog interesa.

 

Djelatnosti od posebnog interesa

01 – Biljna i stočarska proizvodnja od 01.11 do 01.50 osim 01.15
03 – Ribarstvo

Prerađivačka industrija (Područje C) svi odjeljci i razredi osim izuzeća kako je navedeno

62 – Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 

Izuzeća od djelatnosti od posebnog interesa

01.15 Uzgoj duhana
11 – Proizvodnja pića od 11.01 do 11.06
12 – Proizvodnja duhanskih proizvoda
18 – Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa samo ako se radi o podnositeljima zahtjeva za kredit koji se bave ili su vlasnički povezani s poslovnim subjektima koji se bave djelatnostima izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnostima proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija te uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću