HBOR CROGIP
Europski investicijski fond (EIF) i HBOR zajedno ulažu sredstva u:
 • fondove rizičnog kapitala kojima upravljaju društva izabrana od strane EIF-a te
 • su-investiranje uz fondove koji već imaju uspostavljen odnos s EIF-om i pozitivne reference.
Izvor za ulaganje je program CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) vrijednosti 100 milijuna eura. HBOR i EIF izdvojili su svaki po 50 milijuna eura za financiranje u okviru ovog programa.
Cilj programa je ubrzati dodatna ulaganja privatnog sektora u fondove rizičnog kapitala i na taj način omogućiti značajno veći iznos sredstava koji će fondovi investirati u poduzeća.

Kome su sredstva fondova namijenjena

Sredstva za ova ulaganja namijenjena su:

1. Malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima (do 3000 zaposlenih)
 • neovisno o sektoru u kojem posluju,
 • koja nisu u početnim fazama razvoja (start-up),
 • koja su osnovana u Republici Hrvatskoj i koja najveći dio poslovanja obavljaju u Republici Hrvatskoj i/ili koja će planiranim ulaganjima započeti dugoročno poslovanje u Republici Hrvatskoj pri tome zapošljavajući značajan broj radnika iz Republike Hrvatske.
2. Projektima ili poduzećima s hrvatskih (i slovenskih) sveučilišta ili istraživačkih instituta i centara.

Kome se obratiti

EIF je prema uvjetima CROGIP inicijative i svojim internim procedurama odabrao tri fonda u koja će se uložiti sredstva CROGIP inicijative namijenjena ulaganjima u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća:
Adriatic Structured Equity Fund
e-mail: office@provectus-capital.com
više na: http://www.provectus-capital.com/hr/

Prosperus Growth Fund
e-mail: tomislav.ticic@prosperus-invest.hr
više na: http://www.prosperus-invest.hr/

Croatian Mezzanine Debt Fund
e-mail: info@mezz-partners.hr
više na: http://mezz-partners.hr/


S ciljem osnivanja fonda za transfer tehnologije koji će ulagati u projekte ili poduzeća s hrvatskih i slovenskih sveučilišta ili istraživačkih instituta i centara, EIF je objavio javni poziv za iskazivanje interesa. Cilj poziva je, od pristiglih iskaza interesa, izabrati jedan tim koji će sredstvima koja su javnim pozivom stavljena na raspolaganje, osnovati fond za transfer tehnologije za područje Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Rok za prijave na javni poziv istekao je 29. listopada 2021. Link na javni poziv EIF-a: https://www.eif.org/what_we_do/resources/ceett/index.htm Tim koji će upravljati budućim fondom za transfer tehnologije je odabran, a po osnivanju samog fonda objavit ćemo više detalja.


Više o CROGIPU

CROGIP je financijski program koji je uspostavio Europski investicijski fond (EIF) u okviru EIF-NPI Equity platforme i Plana ulaganja za Europu u suradnji s nacionalnim razvojnim institucijama na razini EU. HBOR se kao jedna od institucija osnivačica pridružio stvaranju ove platforme u rujnu 2016. godine. EIF i HBOR u siječnju 2019. godine potpisali su ugovor ukupne vrijednosti 70 milijuna eura kojim je pokrenuta CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) inicijativa koja će potaknuti ulaganja u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća. U kolovozu 2020. godine iznos ugovora povećan je na 80 milijuna eura. Kako bi se omogućilo pokretanje fonda za transfer tehnologije sa sveučilišta i istraživačkih instituta i centara, ugovor s EIF-om je u srpnju 2021. godine povećan na 100 milijuna eura.
Osim općeg cilja osiguravanja podrške hrvatskim poduzećima i otvaranja radnih mjesta kroz osiguravanje dostupnosti vlasničkog/rizičnog kapitala, svrha CROGIP-a je i razvoj tržišta i institucionalnih kapaciteta za financiranje vlasničkim/rizičnim kapitalom u Republici Hrvatskoj podržavanjem društava za upravljanje fondovima koji značajan dio svojih ulaganja usmjeravaju u hrvatska poduzeća.
EIF provodi CROGIP kroz ulaganja u fondove rizičnog kapitala i su-investiranje zajedno s fondovima i privatnim ulagateljima po tržišnim uvjetima. Program nije ograničen na određeni sektor, ali nisu dozvoljena ulaganja u poduzeća koja posluju u sektorima Financijske usluge i Nekretnine te sektorima navedenim u Smjernicama o ograničenim sektorima EIF-a.
EIF omogućuje ulaganje u fondove i su-investiranje odabranim društvima za upravljanje s pozitivnim referencama, a prema kriterijima koje je HBOR unaprijed definirao kroz CROGIP. HBOR nije sudjelovao u odabiru fondova i prilika za su-investiranje. HBOR, kao EIF-ov lokalni partner, stoji na raspolaganju za pružanje lokalne podrške društvima za upravljanje koja žele povećati svoju prisutnost u Republici Hrvatskoj.

Ulaganje u fondove rizičnog kapitala

EIF je prilikom razmatranja ulaganja sredstava iz CROGIP-a, uz ostale, od fondova zahtijevao i ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 • menadžerski tim s dokazanim referencama
 • strategija usmjerena na investicije u rast i razvoj
 • većina financiranja poduzeća provodit će se u obliku vlasničkog kapitala ili kvazi-vlasničkog kapitala
 • u svojoj strategiji imaju namjeru ulaganja najmanje 70% sredstava u mala i srednja (definicija Europske komisije) ili srednje kapitalizirana poduzeća  (do 3000 zaposlenika) koja:
  • su osnovana u Republici Hrvatskoj
  • najveći dio poslovanja obavljaju u Republici Hrvatskoj i/ili
  • planiraju ulaganja kojim će započeti dugoročno poslovanje u Republici Hrvatskoj (na što ukazuje značajan broj zaposlenih u poduzeću u Republici Hrvatskoj)
  • nisu u ranim fazama razvoja (prema definiciji Invest Europe).

 Su-investiranje uz fondove rizičnog kapitala

CROGIP omogućava EIF-u ulaganje dijela sredstava iz ovog programa u su-investiranje s odabranim društvima za upravljanje fondovima koji:
 • imaju uspostavljeni odnos s EIF-om
 • imaju pozitivne reference
 • predlažu su-investiranje u poduzeće koje predstavlja novo ili postojeće ulaganje u portfelj fonda u kojemu je EIF već postojeći ulagatelj.
Su-investirati se može u mala ili srednja poduzeća (definicija Europske komisije) te srednje kapitalizirana poduzeća koja:
 • su u fazi rasta i širenja i traže sredstva vlasničkog kapitala (tj. poduzeća ne bi trebala biti u početnim fazama životnog ciklusa) ili imaju snažne mogućnosti rasta
 • u odnosu na lokaciju poduzeća, moraju biti osnovana u Republici Hrvatskoj i:
  • najveći dio poslovanja obavljati u Republici Hrvatskoj i/ili
  • planirati ulaganjem započeti ili razviti dugoročno poslovanje u Republici Hrvatskoj (na što ukazuje značajan broj zaposlenih u poduzeću u Republici Hrvatskoj)
  • imaju druge značajne poveznice s Republikom Hrvatskom prema obrazloženju društva za upravljanje.

Ulaganje u fond rizičnog kapitala za transfer tehnologije

HBOR, EIF i SID banka (Slovenska izvozna in razvojna banka) potpisali su ugovor kojim je uspostavljena prva regionalna platforma za pokretanje fonda za financiranje komercijalizacije inovativnih tehnoloških i znanstvenih rješenja hrvatskih i slovenskih sveučilišta, istraživačkih instituta i centara vrijednosti. Ukupan iznos, koji je temeljem zajedničke inicijative HBOR-a, EIF-a i SID banke na raspolaganju, iznosi 40 milijuna eura, od kojih će po 10 milijuna eura osigurati HBOR i SID banka, a preostalih 20 milijuna eura osigurat će EIF.  Budući fond za transfer tehnologije minimalne veličine 40 milijuna eura morat će, uz ostale uvjete, osigurati da se minimalno 15 milijuna eura uloži u projekte ili poduzeća koji se razvijaju na sveučilištima ili istraživačkim institutima i centrima ili potječu s istih u Republici Hrvatskoj.

Fond će ulagati u:
 • projekte u fazi „Dokaza o konceptu“ (eng. Proof of Concept) te su im potrebna financijska sredstva za procjenu izvedivosti koncepta i prenošenje rezultata istraživanja u postupak komercijalizacije ili
 • poduzeća koja su u najranijim fazama razvoja (engl. Seed, Start-up or Later Stage Venture).