Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

Ako ste izvoznik i ugovorili ste rokove plaćanja s inozemnim partnerom do 1 godine ili iznimno do 2 godine, HBOR-ovom policom osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja možete se zaštititi od komercijalnih i političkih rizika.

Komercijalni rizici su zakašnjenje u plaćanju inozemnog partnera ili stečaj inozemnog partnera.

Političke rizike predstavljaju rat, ratu slični događaji, pobuna ili revolucija te vladine mjere koje ograničavaju transfer ili slobodno raspolaganje plaćanjima.

Možete osigurati svoja novčana potraživanja od inozemnih kupaca koje Vi izaberete, a police osiguranja možete ugovoriti za jednog ili više inozemnih kupaca.

U slučaju neplaćanja inozemnog kupca HBOR Vam isplaćuje odštetu.  

Prednosti ugovaranja police osiguranja

  • Zaštita poslovanja;
  • Mogućnost prodaje uz odgodu plaćanja, povećanje konkurentnosti i posljedično rast prodaje;
  • Lakši izlazak na nova tržišta;
  • Prijenos dijela rizika naplate na osiguratelja;
  • Lakši pristup izvorima financiranja.

Ključne karakteristike programa

  • Možete osigurati i do 90% iznosa potraživanja po inozemnom kupcu;
  • Osigurani ste od neplaćanja uzrokovanih netržišnim i privremeno netržišnim komercijalnim i političkim rizicima;
  • Premija osiguranja Vam se obračunava i naplaćuje mjesečno, temeljem izvršenog izvoza;
  • Razdoblje čekanja od 3 mjeseca Vam jamči isplatu odštete u kratkom roku;
  • Jednostavan i brz način ugovaranja police osiguranja.
Budući da je kupčevu nemogućnost podmirenja obveza teško unaprijed predvidjeti, osiguranje naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja kod HBOR-a jedan je od vrlo učinkovitih načina za sprječavanje ili umanjenje nastanka štete.

Temeljem preliminarne procjene rizika HBOR Vam može izdati besplatnu i neobvezujuću informaciju o mogućnostima i uvjetima osiguranja za svakog inozemnog kupca.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati