HBOR OSIGURANJE IZVOZNIH POTRAŽIVANJA
Tržišna utakmica na međunarodnom tržištu vrlo je zahtjevna, a izvozni projekti nose niz rizika koji nisu uvijek očiti, no oni se mogu umanjiti odgovarajućim instrumentima osiguranja. U današnjoj međunarodnoj razmjeni najčešći preduvjet realizaciji određenog izvoznog posla je mogućnost prodaje uz odgodu plaćanja. Na taj način poslovni odnos s inozemnim kupcem pretvara se u kreditni odnos koji uza sebe veže dodatne troškove i rizike. Osim što ćete na naplatu vaših potraživanja čekati duže, sama vrijednost takvog potraživanja bit će svakim danom sve manja.

Dobra je vijest da svoje rizike možete podijeliti s nama! HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske provodi poslove osiguranja potraživanja koja nastaju prilikom izvoza roba i usluga, od neutrživih komercijalnih i političkih rizika.

HBOR nudi niz proizvoda izvozno kreditnog osiguranja koji izvoznicima pruža mogućnost smanjenja i podjele rizika koji ih prate prilikom izlaska na strano tržište. Osim programa za izvoznike, HBOR nudi i poslovnim bankama i financijskim institucijama mogućnost osiguranja izvoznih kredita.
Što su utrživi rizici?
Utrživim se rizicima, sukladno propisima Europske unije, smatraju svi komercijalni i politički rizici dužnika sa sjedištem u državi članici Europske unije ili OECD-a, a čije trajanje (uključujući razdoblje proizvodnje) ne prelazi dvije godine, odnosno svi rizici za koje postoji mogućnost osiguranja na privatnom tržištu osiguranja.
Što su neutrživi rizici?
Neutržive rizike predstavljaju svi oni rizici koji se ne smatraju utrživim rizicima. S obzirom na to da hrvatsko privatno tržište osiguranja trenutno nema dovoljno ponude za sve utržive rizike, HBOR temeljem „klauzule izuzeća“ AZTN-a, može osiguravati i dio tih rizika za koje ne postoji ponuda na privatnim tržištima. Na taj način HBOR dopunjuje postojeću tržišnu ponudu u skladu s regulativom Europske komisije.

Klasifikacija zemalja