HBOR Leasing

1. Primatelji leasinga

Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, i to:
 • mikro, mali i srednji poslovni subjekti
 • subjekti srednje tržišne kapitalizacije.

Poslovni subjekti javnog sektora - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije - u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.


2. Namjena i objekti leasinga

Financiranje financijskog i operativnog leasinga za sljedeće nove ili rabljene objekte leasinga:
 • oprema
 • strojevi
 • gospodarska vozila
 • osobna vozila koja se koriste u komercijalne svrhe, odnosno služe prvenstveno za obavljanje registrirane djelatnosti ili su posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti
 • plovila
Financiranje PDV-a nije dozvoljeno.


3. Način financiranja i podnošenje zahtjeva za financiranje

 • u suradnji s leasing društvima - primatelj leasinga Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi leasing društvu.


4. Iznos financiranja

 • Iznos financiranja i vlastito učešće primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo.


5. Valuta leasinga

 • EUR


6. Kamatna stopa

 • Kamatnu stopu za primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo


7. Naknade

 • Naknade za primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo.


8. Rok otplate/najma

 • Rok otplate/najma za primatelja leasinga utvrđuje leasing društvo, pri čemu rok otplate/najma ne može biti kraći od dvije godine za mikro, male i srednje poduzetnike, te subjekte srednje tržišne kapitalizacije, odnosno od pet godina za subjekte javnog sektora.


9. Instrumenti osiguranja

 • Instrumente osiguranja za primatelje leasinga utvrđuje leasing društvo.


10. Povezani dokumenti / Privici


11. Leasing društva uključena u suradnju

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.
OTP Leasing d.d.
PBZ-LEASING d.o.o.
Raiffeisen Leasing d.o.o.
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.


Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Brojevi telefona za kontakt e-mail: leasing@hbor.hr