Osiguranje kredita dobavljača

Ako izvozite kapitalna dobra ili usluge male ili velike vrijednosti ili izvodite građevinske radove u inozemstvu, a kupac od vas kao temeljni uvjet zaključenja izvoznog ugovora, zahtijeva prodaju robe ili izvršenje usluge uz odgodu plaćanja, u HBOR-u možete ugovoriti osiguranje koje vas štiti od neplaćanja vašeg inozemnog kupca.

KOJE SU PREDNOSTI UGOVARANJA POLICE OSIGURANJA

  • Osigurani ste od neplaćanja vašeg inozemnog kupca uzrokovanog komercijalnim (npr. financijske poteškoće kupca, stečaj) i političkim rizicima (npr. rat, prirodne katastrofe, financijski problemi države kupca).
  • Uz osiguranje kreditnog rizika, možete ugovoriti i osiguranje rizika proizvodnje, odnosno nemogućnosti izvršenja Izvoznog ugovora uslijed nastupa jednog od osiguranih rizika.
  • Ako prodajete inozemnom kupcu robu ili usluge uz odgođeno plaćanje, ne morate to sami financirati. Vaša banka vam može odobriti kredit po izvršenom izvozu, a vi na banku možete prenijeti policu osiguranja kao kolateral po kreditu.
 

Shema osiguranja

  1. Izvoznik s HBOR-om zaključuje policu osiguranju i plaća premiju;
  2. Izvoznik isporučuje inozemnom kupcu robu ili obavlja usluge;
  3. Izvoznik se, nakon što uredno izveze robu ili izvrši usluge iz izvoznog ugovora, naplaćuje iz kredita koju mu je odobrila njegova banka; dospijeće kredita je usklađeno s rokovima plaćanja iz izvoznog ugovora, a polica osiguranja je banci kolateral;
  4. Inozemni kupac sukladno ugovorenim rokovima plaća robu ili uslugu iz izvoznog ugovora, a iz kojih priljeva se zatvara kredit kod izvoznikove banke;
  5. Ako inozemni kupac ne izvrši plaćanje po dospijeću iz izvoznog ugovora, izvoznik HBOR-u podnosi odštetni zahtjev, a HBOR isplaćuje izvozniku ili banci odštetu.

možda će vas zanimati