HBOR Izvozno – kreditno osiguranje

Izvozno – kreditno osiguranje

Ako ste mali ili srednji poduzetnik te ako vam je godišnji izvozni prihod do 2 mil. eura po ovom programu osiguranja možete osigurati rizik neplaćanja od vaših inozemnih kupca s kojima ste ugovorili odgodu plaćanja do 180 dana. Predmet osiguranja su novčana potraživanja nastala za isporučenu i fakturiranu robu i/ili uslugu inozemnim...
Saznajte više
Ako ste izvoznik i ugovorili ste rokove plaćanja s inozemnim partnerom do 1 godine ili iznimno do 2 godine, HBOR-ovom policom osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja možete se zaštititi od komercijalnih i političkih rizika. Komercijalni rizici su zakašnjenje u plaćanju inozemnog partnera ili stečaj inozemnog...
Saznajte više
Ako izvozite kapitalna dobra ili usluge male ili velike vrijednosti ili izvodite građevinske radove u inozemstvu, a kupac od vas kao temeljni uvjet zaključenja izvoznog ugovora, zahtijeva prodaju robe ili izvršenje usluge uz odgodu plaćanja, u HBOR-u možete ugovoriti osiguranje koje vas štiti od neplaćanja vašeg inozemnog kupca. KOJE SU PREDNOSTI...
Saznajte više
Ako ste izvoznik kapitalnih dobara i/ili usluga čija poslovna banka odobrava kredit inozemnom kupcu za kupnju vaših roba i usluga, kod HBOR-a možete ugovoriti osiguranje naplate izvoznih potraživanja.   Koje su prednosti ugovaranja police osiguranja? Kredit se odobrava direktno inozemnom kupcu ili njegovoj banci na način da se isplata iz...
Saznajte više
Ako proizvodite robu po specijalnoj narudžbi inozemnog kupca koju je nemoguće prodati drugom kupcu, možete se zaštiti i od rizika šteta tijekom proizvodnje. U tom slučaju osigurani ste od  nemogućnosti izvršenja izvoznog ugovora uzrokovanog raskidom od strane inozemnog kupca ili nastankom političkog rizika koji onemogućava izvršenje izvoznog...
Saznajte više
Ako ste izvoznik koji je suočen s nedostatkom obrtnog kapitala za proizvodnju robe za izvoz, a svojoj banci niste u mogućnosti ponuditi dostatne instrumente osiguranja kredita, možete kod HBOR-a ugovoriti policu osiguranja kredita za pripremu izvoza koja banci služi kao instrument osiguranja.   Kome je program namijenjen? • Izvoznicima...
Saznajte više
Ako ste izvoznik koji se susreće s potrebom izdavanja garancija u korist svojih inozemnih kupaca kao uvjetom za zaključenje ili dobro izvršenje izvoznih ugovora, a svojoj banci niste u mogućnosti ponuditi uobičajene instrumente osiguranja ili su isti nedostatni za potrebe izdavanja garancija, kod HBOR-a možete ugovoriti policu osiguranja...
Saznajte više
Ako ste izvoznik ili planirate izvoziti, a potreban vam je kredit za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine i repromaterijala, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i sl.), možete od Vaše banke brže i jednostavnije dobiti kredit za obrtna sredstva u iznosu do 132.722,81 EUR kuna uz rok otplate do jedne godine...
Saznajte više
HBOR kao osiguratelj u ime i za račun Republike Hrvatske u okviru postojećih programa izvozno - kreditnog osiguranja nudi i Program kvotnog reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja od netržišnih  i privremeno netržišnih komercijalnih i političkih rizika kao mjeru poticanja izvoza. Program kvotnog reosiguranja kratkoročnih izvoznih...
Saznajte više