Kredit dobavljača

Predaj zahtjev ovdje

1. KORISNIK KREDITA

izvoznik robe, radova ili usluga (u daljnjem tekstu: dobavljač) koji s kupcem u inozemstvu zaključuje izvozni ugovor

Na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

kreditiranje izvoza roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom

3. NAČIN KREDITIRANJA

Izravno kreditiranje

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
  • do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine
  • do 85% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine
  • krediti se ugovaraju u valuti izvoznog ugovora
Rok korištenja
  • sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora
Rok otplate
  • od 180 dana do 15 godina ovisno o predmetu izvoznog ugovora odnosno namjeni kredita
  • prva rata dospijeva 3 ili 6 mjeseci nakon početka otplate kredita, ovisno o odabranom načinu otplate

5. KAMATNA STOPA

Fiksna kamatna stopa CIRR + marža
Marža na CIRR kreće se od 0,2%, ovisi o bonitetu dobavljača, kupca, izvoznom poslu i zemlji izvoza.
Varijabilna kamatna stopa EURIBOR + marža, visina marže ovisi o bonitetu dobavljača, kupca, zemlji izvoza i izvoznom poslu.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos ugovorenog kredita

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita

8. OSIGURANJE

  • polica osiguranja izravnih isporuka roba i usluga asignirana u korist HBOR-a
  • prijenos potraživanja po izvoznom ugovoru
  • druga prihvatljiva osiguranja

9. SHEMA

Kupac izvoznik HBOR

Dobavljač zaključuje s kupcem u inozemstvu izvozni ugovor o kupnji robe, radova ili usluga na kredit. Kredit se isplaćuje izravno na račun dobavljača u valuti izvoznog ugovora. Kupac u inozemstvu otplaćuje kredit dobavljaču, a dobavljač otplaćuje kredit HBOR-u.  

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3