HBOR Predajte zahtjev za kreditiranje / izdavanje garancije
Nakon zaprimanja zahtjeva kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.
Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom predani u elektroničkom obliku bit će obrađeni bez potrebe dostavljanja u papirnatom obliku.
U slučaju odobrenja, a prije ugovaranja kredita/garancije, predmetni zahtjev, uključujući dio pripadajuće dokumentacije prema obavijesti HBOR-a, potrebno je dostaviti i u papirnatom obliku, i to minimalno:
 • Zahtjev za kredit/garanciju
 • Upitnik za pravne osobe – za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove i agencije u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a ili RH
 • Upitnik za pravne osobe, Podaci o stvarnim vlasnicima stranke s Prilogom – Tabela vlasništva – za trgovačka društva, zadruge, ustanove i agencija u većinskom privatnom vlasništvu
 • Upitnik za fizičke osobe – za obrte, OPG-ove, slobodna zanimanja i samostalne djelatnosti
 • Upitnik za politički izložene osobe, Izjava o porijeklu imovine i sredstava – za politički izložene osobe
 • Podaci za kontakt klijenta

 • Podaci za kontakt konzultanta

  (ako konzultant podnosi zahtjev)
 • Molimo sve dokumente priložiti odvojeno prema vrsti dokumenta iz popisa dokumentacije i u prihvatljivom elektroničkom formatu
  (zip, pdf, doc, docx, xls, xlsx).
  Dodaj novi dokument
 • Dodaj novi dokument

  Dopušteni tipovi dokumenta: zip, pdf, doc, docx, xls, xlsx
  Maksimalna veličina dokumeta: 32 MB