HBOR Predajte zahtjev za kreditiranje / izdavanje garancije
Pitanja u vezi predaje zahtjeva možete uputiti na: kreditiranje@hbor.hr
Nakon zaprimanja zahtjeva kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.
Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom predani u elektroničkom obliku bit će obrađeni bez potrebe dostavljanja u papirnatom obliku.
U slučaju odobrenja, a prije ugovaranja kredita/garancije, predmetni zahtjev, uključujući dio pripadajuće dokumentacije prema obavijesti HBOR-a, potrebno je dostaviti i u papirnatom obliku.
  • Molimo sve dokumente priložiti odvojeno prema vrsti dokumenta iz popisa dokumentacije i u prihvatljivom elektroničkom formatu
    (zip, pdf, doc, docx, xls, xlsx).

    Dodaj novi dokument
  • Dodaj novi dokument

    Dopušteni tipovi dokumenta: zip, pdf, doc, docx, xls, xlsx
    Maksimalna veličina dokumeta: 32 MB