HBOR Predajte zahtjev za kreditiranje / izdavanje garancije
Nakon podnošenja zahtjeva, kontaktirat ćemo Vas u što kraćem roku na kontakte koje ste unijeli u zahtjev.
Pitanja u vezi s podnošenjem zahtjeva ili informaciju o poteškoći pri predaji možete uputiti na kreditiranje@hbor.hr.
Nakon odobrenja kredita, dio dokumentacije bit će potrebno HBOR-u dostaviti i u originalu.

  • Molimo priložiti 2 dokumenta – Zahtjev za kreditiranje / izdavanje garancije i Tablice klijenta, ostale dokumente priložiti u sljedećem koraku pod Ostala dokumentacija.
  • Dodaj novi dokument

    Dopušteni tipovi dokumenta: zip, pdf, doc, docx, xls, xlsx
    Maksimalna veličina dokumeta: 32 MB