Osiguranje kredita za pripremu izvoza

Ako ste izvoznik koji je suočen s nedostatkom obrtnog kapitala za proizvodnju robe za izvoz, a svojoj banci niste u mogućnosti ponuditi dostatne instrumente osiguranja kredita, možete kod HBOR-a ugovoriti policu osiguranja kredita za pripremu izvoza koja banci služi kao instrument osiguranja.  

Kome je program namijenjen?

• Izvoznicima koji su uredno registrirani i uspješno posluju;
• Ostvarili su prihode od prodaje na inozemnom tržištu u razdoblju od najmanje 1 godine;
• Imaju zaključene i pravno valjane izvozne ugovore s inozemnim kupcima;
• Banka je pozitivno ocijenila izvoznikovu kreditnu sposobnost.

Koje su prednosti ugovaranja police osiguranja?

• Izvoznik pribavlja obrtna sredstva potrebna za realizaciju dogovorenog izvoznog posla;
• Moguće je osigurati od 60% do 80% potraživanja po osnovi glavnice kredita i redovne ugovorne kamate;
• Banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu;
• Visina premijske stope ovisi o rejtingu izvoznika, ročnosti i kolateralizaciji kredita i visini pokrića policom osiguranja;
• Razdoblje čekanja do najviše 2 mjeseca banci jamči isplatu odštete u kratkom roku.

Temeljem preliminarne procjene rizika HBOR kreditoru može izdati besplatnu i neobvezujuću informaciju o mogućnostima i uvjetima osiguranja kredita za pripremu izvoza po pojedinom izvozniku - korisniku kredita.

SHEMA OSIGURANJA

Izvoznik HBOR inozemna banka
1. HBOR, banka i izvoznik zaključuju ugovor o osiguranju.
2. Banka izvozniku odobrava kredit za pripremu izvoza.
3. Izvoznik koristi sredstva iz kredita i proizvodi robu koju zatim isporučuje inozemnom kupcu.
4. Inozemni kupac plaća robu izvozniku. Priljevima iz inozemstva izvoznik vraća kredit.
5. Ako izvoznik ne vrati kredit, HBOR banci isplaćuje odštetu.

 

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati