HBOR DONACIJE I SPONZORSTVA - kriteriji

DANA 5. LISTOPADA 2023. STUPIO JE NA SNAGU NOVI PRAVILNIK O POSTUPCIMA I KRITERIJIMA DODJELE DONACIJA I SPONZORSTAVA.

Novi Pravilnik dostupan je na poveznici na ovoj stranici.

 
DONACIJE

Donacije se odobravaju isključivo temeljem javnih natječaja za dodjelu donacija.
Svaki natječaj za dodjelu donacija  zasebno će se raspisivati i javno objavljivati, s naznačenim rokovima trajanja natječaja, kao i rokovima i svim ostalim uputama za dostavu prijave i propisane dokumentacije.
Natječaje će provoditi vanjski provoditelji odabrani putem postupaka nabave za svaki pojedini natječaj.

 
SPONZORSTVA

Zahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, a zahtjev je potrebno poslati u pravilu najmanje 40 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta/programa.
Korisnici sponzorstava HBOR-a mogu biti pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Ako je korisnik sponzorstva organizacija civilnog društva, mora zadovoljavati osnovna mjerila iz članka 2., stavka 3. Pravilnika o postupcima i kriterijima dodjele donacija i sponzorstava.

Korisnici sponzorstava ne mogu biti:
 1. fizičke osobe,
 2. političke stranke,
 3. organizacije ili društva čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima Povezane osobe,
 4. organizacije ili društva koji nemaju status pravne osobe,
 5. organizacije ili društva koji podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju,
 6. organizacije ili društva i/ili njihove povezane osobe/organizacije/društva koji su u sudskom sporu s HBOR-om i/ili povezanim društvima ili imaju dospjele neplaćene obveze prema HBOR-u i povezanim društvima,
 7. organizacije ili društva koje se nalaze na sankcijskim listama EU-a, UN-a ili OFAC-a i/ili čiji se stvarni vlasnici, zakonski zastupnici i/ili punomoćnici nalaze na sankcijskim listama EU-a, UN-a ili OFAC-a.
 
Pri donošenju odluke o odobrenju sponzorstava određena su sljedeća prioritetna područja:

POTICANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA (programi, projekti ili događaji koji za cilj imaju poticanje hrvatskog gospodarstva, inovatorstva, društvenog poduzetništva, obrazovanja i poticanja izvrsnosti s ciljem razvijanja poduzetničkog duha i zapošljavanja/samozapošljavanja, start-up događaji i sl.)
 
ZAŠTITA OKOLIŠA I KLIME, ODRŽIVI RAZVOJ
 • Događaji/projekti koji doprinose ostvarivanju okolišnih i klimatskih ciljeva, posebice Europskog zelenog plana, tranzicije prema održivom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu, klimatski neutralnom i otpornom na klimatske promjene, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te očuvanju bioraznolikosti
 • Izgradnja kapaciteta lokalne zajednice u zaštiti klime i okoliša
 
KULTURA

Isključivo događaji koji za cilj imaju zaštitu i očuvanje nematerijalne kulturne baštine.
 
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Projekti/događaji kojima je svrha:
 • Zaštita prava građana, posebice žena, djece i starijih osoba
 • Inkluzija, participacija i jednake mogućnosti
 • Prevencija i zaštita zdravlja, posebice mentalnog zdravlja djece i mladih
 • Prevencija svih oblika nasilja
 • Prevencija i suzbijanje svakog oblika diskriminacije
 • Poticanje i promicanje jednakosti i ravnopravnosti spolova
 
Može se financirati kupnja/nabava opreme/robe potrebne isključivo za provedbu projekata (ne jednokratnih događaja) koji se predlažu za su/financiranje.
 
Neće se razmatrati zamolbe za:
 • nakladništvo/izdavanje ili tisak publikacija, postavljanje i izvedba kazališnih predstava, snimanje filmova/serija i/ili nosača zvuka
 • pokrivanje troškova za sudjelovanje na jednokratnim događajima (konferencije, okrugli stolovi, seminari, simpoziji i sl.)
 • adaptacije prostora
U kategoriji „Zaštita okoliša i klime, održivi razvoj“ neće se sponzorirati jednokratne akcije čišćenja okoliša.
 
Razmatrat će se isključivo zahtjevi poslani na Obrascu zamolbe za dodjelu sponzorstva i s propisanom dodatnom dokumentacijom.
 
Zahtjevu je obvezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • Potvrda o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana
 
Zahtjevu je poželjno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • preporuke, odluke ili pisma namjere o sufinanciranju projekta/programa
 • materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad podnositelja zamolbe za sponzorstvo


S korisnikom sponzorstva sklopit će se Ugovor o sponzorstvu kojim se korisnik obvezuje na namjensko trošenje sredstava i kojim se regulira oblik i rok za dostavu Izvješća o provedbi sponzoriranog događaja/projekta, kao i obveza povrata cijelog iznosa dodijeljenog sponzorstva ako se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava ili korisnik sponzorstva ne pošalje Izvješće u obliku i roku propisanom Ugovorom.
 
Pravo na dodjelu sponzorstva ne postoji. 
 
Zahtjevi za sponzorstva šalju se na propisanom obrascu i s pripadajućom dokumentacijom putem elektroničke pošte na adresu: hbor@hbor.hr ili poštom na adresu: HBOR Zelinska 3, 10000 Zagreb s naznakom „Za sponzorstva“.

 

Pravilnik o postupcima i kriterijima dodjele donacija i sponzorstava
Primatelji donacija i sponzorstava
Rezultati Javnog natječaja HBOR-a za dodjelu donacija u 2019. godini "PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE"
Rezultati Javnog natječaja HBOR-a za dodjelu donacija u 2018. godini „STVARAMO JEDNAKE MOGUĆNOSTI“
Rezultati Javnog natječaja za dodjelu donacija u 2017. godini - „I JA ŽELIM POSAO“
Ostali primatelji donacija i sponzorstava