Rezultati Javnog natječaja HBOR-a za dodjelu donacija u 2018. godini „STVARAMO JEDNAKE MOGUĆNOSTI“

Javnim natječajem HBOR-a za dodjelu donacija u 2018. godini „STVARAMO JEDNAKE MOGUĆNOSTI“, donacije su dodijeljene sljedećim prijaviteljima:

 

1. „Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama – PRESTANI!“ – Udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju – UDRUGA TI SI OK, Velika Mlaka, u iznosu od 43.460,00 kuna

 

2. „Terapijskim jahanjem do osmijeha djece“ – Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje, Peteranec, u iznosu od 43.350,00 kuna

 

3. „Veliki potencijal male zajednice“ – Udruga Klikeraj, Osijek, u iznosu od 50.000,00 kuna

 

4. „Više od livade, više od športa“ – Nogometni klub “Bilo” Velika Pisanica, Velika Pisanica, u iznosu od 49.000,00 kuna

 

5. „Zajedno protiv nasilja“ – Udruga udomitelja djece i odraslih osoba “Veliko srce” Čazma, Čazma, u iznosu od 14.710,00 kuna

 

6. „6mm-ispovijest o boli i pobjedi: gostovanja u lokalnim zajednicama“ – Umjetnička organizacija Teatar Erato, Zagreb, u iznosu od 48.288,99 kuna

 

7. „Igrajmo se zajedno“ – Ekološka udruga „Krka“ Knin, Knin, u iznosu od 49.926,25 kuna

 

8. „Mala škola poduzetništva“ – Društvo “Naša djeca” Slatina, Slatina, u iznosu od 50.000,00 kuna

 

9. „Sportsko-rekreativne aktivnosti i edukacije o EU projektima u Općini Brinje“ – Udruga žena za očuvanje tradicije, kulturne baštine i ruralnog razvitka “Pavenka”, Brinje, u iznosu od 49.600,00 kuna

 

10. „Aktivno u trećoj životnoj dobi“ – Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (Bosino), Vukovar, u iznosu od 50.000,00 kuna

 

11. „Biti Bolji-Be Better” – Udruga „Biti bolji“, Osijek, u iznosu od 36.068,00 kuna

 

Zahvaljujemo svim prijaviteljima koji su sudjelovali na ovom natječaju.