HBOR IZVOZ

„Osiguranje izvoznih potraživanja daje nam sigurnost u poslovanju.“

Uprava
TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE D.O.O.


Vrhunske tkanine iz Hrvatske

S 24 tkalačka stroja, 80 zaposlenih i vlastitim dizajnerskim timom, koji je razvio više od 2000 različitih uzoraka, Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. (TTT) danas je vodeći proizvođač damastnih tkanina ne samo u Republici Hrvatskoj već i u regiji.

Stoljetna tradicija vlastite proizvodnje vrhunskih tkanina jamstvo je kvalitete, a proizvodi Tvornice tekstila Trgovišće krase najbolje hrvatske i europske hotele, otmjene engleske restorane te mnogobrojne ugostiteljske objekte i domaćinstva zahtjevnih tržišta kao što su Kanada, Švicarska, UAE, Rusija te zemlje Europske unije.

''Podrška HBOR-a pomogla nam je da prebrodimo krizna vremena i stabiliziramo poslovanje onda kada je to bilo najpotrebnije. Povoljna kreditna sredstva omogućila su nam ulaganje u razvoj poslovanja i povećanje konkurentnosti zahvaljujući čemu su danas naši proizvodi prisutni diljem svijeta. Pri tome i dalje koristimo sredstva HBOR-a za pripremu proizvoda za izvoz, a korištenje programa osiguranja izvoznih potraživanja daje nam dodatnu sigurnost u poslovanju i naplati“, ističu iz Tvornice tekstila Trgovišće d.o.o.
 

NOVO – VODIČ ZA IZVOZNIKE – sve informacije potrebne za uspješan izvoz na jednom mjestu

HBOR je pripremio opsežan Vodič za izvoznike koji je prvenstveno namijenjen poduzetnicima koji razmatraju mogućnost izvoza ili su nedavno počeli izvoziti.

Međutim, i mnogi “iskusni izvoznici” naći će informacije koje im mogu biti korisne jer vodič služi kao pomoć pri procijeni izvoznog potencijala društva, pripremi izvoznog plana te odabiru i istraživanju inozemnih tržišta.

Osim informacija potrebnih u procesu pripreme izvoznih projekata, Vodič nudi i upitnik kojim možete, odgovorom na niz pitanja, dobiti pregled snaga vašeg poduzeće te prostore za moguća poboljšanja kako biste što uspješnije izvozili.

Svima je također dostupna i interaktivna karta svijeta s informacijama o pojedinim zemljama, uključujući visinu izvoza u pojedinu zemlju te potpisanim trgovinskim sporazumima.

Vodič je dostupan na webu na poveznici  https://izvoz.hbor.hr/
 

HBOR KAO IZVOZNA BANKA

HBOR ima ključnu ulogu u poticanju hrvatskog izvoza i to putem financiranja ulaganja u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode, obrtnih sredstava za pripremu izvoza, kreditiranja kupaca hrvatskih roba i usluga u inozemstvu, izdavanje činidbenih garancija te osiguranja naplate izvoznih poslova.

Kao izvozna banka, HBOR je razvio niz programa kako bi omogućio izvoznicima ravnopravno natjecanje na međunarodnom tržištu. Programi prate izvoznike u svim fazama, od pregovaranja izvoznog posla do naplate ostvarenog izvoza:
 • pregovaranje i javno nadmetanje (informacije o bonitetu kupca, garancije za sudjelovanje na međunarodnom javnom natječaju, pisma namjere)
 • izvozni ugovor (financiranje pripreme proizvodnje za izvoz, garancija za povrat avansa, garancija za dobro izvršenje posla)
 • izvoz dobara i usluga (kredit kupcu, kredit dobavljača)
 • plaćanje i obveze po isporuci (garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom periodu)

KREDITIRANJE IZVOZNIKA

HBOR je razvio posebne programe za kreditiranje izvoznih  poslova pri čemu su izvoznicima na raspolaganju  obrtna sredstva kako za pripremu izvoza i naplate roba tako i za kreditiranje njihovih kupaca u inozemstvu kod većih izvoznih poslova. Osim izvoznih poslova, izvoznicima su na raspolaganju i povoljna kreditna sredstva za ulaganje u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode kao preduvjeta za povećanje konkurentnosti i uspješniji izlazak na inozemno tržište.
 

ČINIDBENE GARANCIJE PO NALOGU IZVOZNIKA

Izdavanjem činidbenih garancija, samostalno ili u suradnji s poslovnom bankom izvoznika, HBOR omogućuje izvoznicima sudjelovanje na međunarodnim nadmetanjima i zaključivanje ugovora:
 • garancija za sudjelovanje na međunarodnim javnim natječajima
 • garancija za dobro izvršenje posla
 • garancija za povrat avansa
 • garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku
 

IZVOZNO – KREDITNO OSIGURANJE

Poslove izvozno – kreditnog osiguranja HBOR obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske te korisnicima nudi osiguranje i reosiguranje potraživanja od netržišnih i privremeno netržišnih komercijalnih i političkih rizika.

Programi izvozno – kreditnog osiguranja razvijeni su sukladno potrebama hrvatskih izvoznika kako bi se omogućila zaštita od rizika neplaćanja, od rizika nemogućnosti izvršenja izvoznih ugovora te kako bi se izvoznicima olakšao pristup izvorima financiranja i pribavljanje garancija vezanih uz izvozne poslove od strane poslovnih banaka.

HBOR ima više od 20 godina iskustva u poslovima izvozno – kreditnog osiguranja tijekom kojih su osigurani brojni izvozni projekti u iznosu većem od 3,7 milijardi eura.

HBOR će i ubuduće biti pouzdan partner hrvatskim izvoznicima pri uspješnoj realizaciji poslova u inozemstvu.

HBOR trenutno klijentima nudi sljedeće programe:
 • Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja za male i srednje poduzetnike s godišnjim izvoznim prihodom do 2 milijuna eura
 • Osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja
 • Osiguranje izravnih isporuka roba i usluga/kredita dobavljača
 • Osiguranje od šteta tijekom proizvodnje
 • Osiguranje kredita za pripremu izvoza
 • Osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija
 • Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca
 • Osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike
 • Reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja.
Privremeno netržišne komercijalne i političke rizike HBOR osigurava i reosigurava sukladno Odluci Europske komisije od 17.12.2018., odobrenoj za razdoblje od 1.1.2019. – 31.12.2024., te sukladno Komunikaciji Europske komisije od 10.12.2021.

Osiguranje i reosiguranje privremeno netržišnih komercijalnih i političkih rizika od strane HBOR-a – Izvješće za 2022.

HBOR kao državni osiguratelj može direktno izvoznicima nuditi proizvode osiguranja potraživanja od inozemnih kupaca sa sjedištem u zemljama EU ili zemljama OECD-a, s ročnosti (trajanje razdoblja proizvodnje i naplate) do 2 godine (dalje: kratkoročna izvozna potraživanja) uz uvjet da se radi o:
 • kratkoročnim izvoznim potraživanjima mikro, malih i srednjih poduzetnika čiji volumen godišnjeg izvoznog prihoda ne premašuje iznos od 2 milijuna eura;
 • kratkoročnom izvoznom potraživanju temeljem jedne izvozne transakcije odnosno izvoza prema jednom inozemnom kupcu s ročnosti od 181 dan do 2 godine, neovisno o veličini poduzetnika;
 • drugim kratkoročnim izvoznim potraživanjima za koje izvoznicima nije moguće pribaviti osiguranje na privatnom tržištu osiguranja, primjerice zbog povlačenja važnog osiguratelja potraživanja s tržišta, smanjenog kapaciteta za osiguranje na tržištu ili zbog ograničenog raspona proizvoda na tržištu u usporedbi s drugim državama članicama, neovisno o veličini poduzetnika.
HBOR kao državni reosiguratelj može reosiguravati kratkoročna izvozna potraživanja privatnim osigurateljima uz uvjet da se radi o:
 • kratkoročnim izvoznim potraživanjima za koje privatni osiguratelj nije u mogućnosti ugovoriti reosiguranje kod privatnog reosiguratelja uslijed povlačenja važnog reosiguratelja potraživanja s tržišta, smanjenog kapaciteta za reosiguranje na tržištu ili zbog ograničenog raspona proizvoda na tržištu u usporedbi s drugim državama članicama.
 
KLASIFIKACIJA ZEMALJA
HBOR svrstava zemlje u sedam kategorija rizika, ovisno o procjeni rizičnosti pojedine zemlje. Kategorija 1 predstavlja najniži, a kategorija 7 najviši rizik zemlje. više...