HBOR Vodič za poduzetnike - koraci do investicijskog kredita
Vodič za poduzetnike za investicijske kredite namijenjen je poduzetnicima s ciljem usmjeravanja pri podnošenju zahtjeva za kredit kod HBOR-a. Kroz vodič poduzetnici se mogu upoznati s procedurom obrade kreditnog zahtjeva, od podnošenja zahtjeva za kredit do obrade dokumenata te realizacije projekta i konačne otplate. Vodič ima informativnu ulogu te, osim procesa obrade kredita, sadrži i pregled osnovnih bankovnih pojmova.


 
Preuzmite svoj primjerak
 
Pregledajte vodič online
 
Sadržaj:

1. Planirajte i definirajte svoj projekt
 
2. Koji program kreditiranja odabrati
 
3. Način kreditiranja
 
4. Dokumentacija
 
5. Odluka o odobrenju kredita i sklapanje ugovora o kreditu
 
6. Isplata kredita
 
7. Kontrola namjenskog korištenja
 
8. Otplata kredita
 
9. Kratak bankovni pojmovnik