Ako ste izvoznik, a za osiguranje kredite za likvidnost ne zadovoljavate uvjete propisane Programom osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – Covid -19, na raspolaganju Vam je Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – Covid -19 koji HBOR kao osiguratelj provodi u ime i za račun RH kao jednu od mjera Vlade RH pomoći gospodarstvu (dalje: Program osiguranja).