HBOR MEĐUNARODNA PRAVILA
Kod osiguranja i financiranja izvoznih kredita s kreditnom ročnošću od dvije ili više godina, sve državne izvozno-kreditne agencije i izvozne banke iz zemalja članica EU i OECD-a podliježu međunarodno prihvaćenim pravilima o izvoznim kreditima uz državnu potporu koja su detaljno razrađena u tzv. OECD Sporazumu o izvoznim kreditima uz državnu potporu (http://www.oecd.org/tad/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm).

Cilj takvih pravila je poticanje međunarodne razmjene na principima lojalne konkurencije koja se temelji na cijeni i kvaliteti proizvoda ili usluge, a ne na povoljnim državnim financijskim potporama kroz direktne kredite ili police osiguranja. Navedena pravila definiraju, između ostalog, minimalni udio gotovinskog plaćanja kupca prema prodavatelju u iznoznom ugovoru, minimalne premijske stope za osiguranje izvoznih kredita (MPR) , minimalne kamatne stope za financiranje izvoznih kredita (CIRR), najveći dopušteni iznos izvoznog ugovora koji se smije osigurati ili financirati, najveći dopušteni udio lokalnih troškova u izvoznom ugovoru, najdužu dopuštenu ročnost kredita, dinamiku otplate glavnice i kamate, itd.