Javna nabava 2023.

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017 i broj 144/2020) Plan nabave za 2022. godinu Hrvatske banke za obnovu i razvitak dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Planovi nabave.

 

Plan nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls

Plan nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf

I. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls

I. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf

II. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_xls

II. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova HBOR-a za 2023. godinu_pdf