Jednostavna nabava 2019.

Na ovoj stranici HBOR objavljuje pozive na dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave.

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog/fiduciju – V. nadopuna

Evidencijski broj nabave: EVB 060-19

Datum objave: 27. siječnja 2020.

Rok za dostavu ponuda: 3. veljače 2020.

EVB 060-19 Obavijest o odabiru

EVB 060-19 Obavijest o odabiru

EVB 060-19 Poziv na dostavu ponuda – V. nadopuna

EVB 060-19 Troškovnik V NADOPUNA

Prilog-I-Ponudbeni-list-1

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-2-1

 

PREDMET NABAVE: Nabava informatičkog potrošnog materijala

Evidencijski broj nabave: EVB 093-19

Datum objave: 31. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 7. siječnja 2020.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Privitak br. 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Nabava višenamjenskih uređaja za umnožavanje (II. grupa)

Evidencijski broj nabave: EVB 074-19

Datum objave: 30. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 7. siječnja 2020.

Pojašnjenje br. 1

Poziv na dostavu ponuda_I. izmjene

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Prilog III – Tehnička specifikacija i Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Nabava konzultantskih usluga za kreditne rizike

Evidencijski broj nabave: EVB 035-19

Datum objave: 30. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 15. siječnja 2020.

EVB 035-19 Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga upravljanja i održavanja Internet stranica

Evidencijski broj nabave: EVB 027-19

Datum objave: 30. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 8. siječnja 2020.

EVB 027-19 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga praćenja online medija u stvarnom vremenu

Evidencijski broj nabave: EVB 140-19

Datum objave: 30. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 8. siječnja 2020.

EVB 140-19 Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

 

PREDMET NABAVE: Nabava pristupačnosti web stranica

Evidencijski broj nabave: EVB 070-19

Datum objave: 30. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 8. siječnja 2020.

EVB 070-19 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

 

PREDMET NABAVE: Nabava izrade edukativnih filmova

Evidencijski broj nabave: EVB 020-19

Datum objave: 27. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 8. siječnja 2020.

EVB 020-19 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Odgovor i pojašnjenje br. 1

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

 

PREDMET NABAVE: Nabava i implementacija RPA rješenja

Evidencijski broj nabave: EVB 112-19

Datum objave: 24. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 13. siječnja 2020.

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 – Troškovnik

Prilog II – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Obavijest o poništenju

 

PREDMET NABAVE: Nabava diskusijskog sustava

Evidencijski broj nabave: EVB 089-19

Datum objave: 20. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 27. prosinca 2019.

EVB 089-19 Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik i tehničke specifikacije

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava uredskih radnih stolaca – ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: EVB 041-19

Datum objave: 18. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 23. prosinca 2019.

EVB 041-19 Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda – ponovljeni postupak

Troškovnik – uredski i konferencijski stolci 2019

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga edukacije za radnike na temu: “Upravljanje vremenom i osobnom učinkovitošću”

Evidencijski broj nabave: EVB 087-19

Datum objave: 16. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 22. prosinca 2019.

Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda

Prilog broj 1 – Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Privitak 1,2,3

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga nastavka korištenja i održavanja JRebel Enterpise licenci

Evidencijski broj nabave: EVB 045-19

Datum objave: 10. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 24. siječnja 2020.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list-1

Prilog II -Izjava

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga korištenja i održavanja sustava za zaštitu od malicioznih programa Cylance PROTECT i Trend Micro Office scan

Evidencijski broj nabave: EVB 108-19

Datum objave: 2. prosinca 2019.

Rok za dostavu ponuda: 20. prosinca 2019.

Poziv na dostavu ponude

Privitak broj 1 – Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Obavijest o poništenju

 

PREDMET NABAVE: Nabava soboslikarskih radova

Evidencijski broj nabave: EVB 012-19

Datum objave: 22. studenoga 2019.

Rok za dostavu ponuda: 28. studenoga 2019.

Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda

Privitak-broj-1-Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

 

PREDMET NABAVE: Nabava čelične konstrukcije sustava za hlađenje

Evidencijski broj nabave: EVB 133-19

Datum objave: 21. studenoga 2019.

Rok za dostavu ponuda: 28. studenoga 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 Troškovnik

Privitak 2 Grafički prikaz projekta

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Nabava uredskih radnih stolaca

Evidencijski broj nabave: EVB 041-19

Datum objave: 14. studenoga 2019.

Rok za dostavu ponuda: 21. studenoga 2019.

Odgovor i pojašnjenje br. 1

Poziv na dostavu ponuda – I. izmjena

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Obavijest o poništenju

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga pravnog stručnjaka za englesko pravo

Evidencijski broj nabave: EVB 129-19

Datum objave: 11. studenoga 2019.

Rok za dostavu ponuda: 17. studenoga 2019.

Poziv na dostavu ponude

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Nabava potrošačkih bonova za kupnju dara u naravi

Evidencijski broj nabave: EVB 094-19

Datum objave: 8. studenoga 2019.

Rok za dostavu ponuda: 14. studenoga 2019.

Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 -Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list-1

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP-1

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima-

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava grafičkih usluga

Evidencijski broj nabave: EVB 098-19

Datum objave: 8. studenoga 2019.

Rok za dostavu ponuda: 13. studenoga 2019.

EVB 098-19 Obavijest o odabiru

Poziv na dostavu ponuda

Privitak broj 1 -Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list-1

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga održavanja i podrške radu Red Hat Enterprise Linux i CentOS operativnog sustava

Evidencijski broj nabave: EVB 090-19

Datum objave: 16. listopada 2019.

Rok za dostavu ponuda: 23. listopada 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Obavijest o odabiru.doc

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge organizacija tečaja na računalima za programe MS EXCEL – napredni i MS EXCEL – ekspertni

Evidencijski broj nabave: EVB 063-19

Datum objave: 10. listopada 2019.

Rok za dostavu ponuda: 16. listopada 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Prilog-III-Izjava

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga nastavka održavanja SharePoint sustava HBOR-a

Evidencijski broj nabave: EVB 092-19

Datum objave: 4. listopada 2019.

Rok za dostavu ponuda: 11. listopada 2019.

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga organizacije večere povodom konferencije

Evidencijski broj nabave: EVB 100-19

Datum objave: 30. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 7. listopada 2019.

Poziv na dostavu ponuda

 Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Obavijest o odabiru

 

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog/fiduciju – I. nadopuna

Evidencijski broj nabave: EVB 060-19 – I. nadopuna

Datum objave: 24. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 29. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda – I. nadopuna

Prilog 1 Troškovnik I. nadopuna

Poziv na dostavu ponuda – I. nadopuna – I. izmjene

Poziv na dostavu ponuda – I. nadopuna – II. izmjene

Poziv na dostavu ponuda – I. nadopuna – III. izmjene

Troškovnik – Izmjena broj 1

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog/fiduciju – II. nadopuna

Evidencijski broj nabave: EVB 060-19 – II. nadopuna

Datum objave: 24. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 29. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda – II. nadopuna

Prilog 1 Troškovnik II NADOPUNA

Poziv na dostavu ponuda – II. nadopuna – I. izmjene

Poziv na dostavu ponuda – II. nadopuna – II. izmjene

Poziv na dostavu ponuda – II. nadopuna – III. izmjene

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog/fiduciju – III. nadopuna

Evidencijski broj nabave: EVB 060-19 – III. nadopuna

Datum objave: 24. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 29. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda – III nadopuna

Prilog 1 Troškovnik III NADOPUNA

Poziv na dostavu ponuda – III nadopuna – I. izmjene

Poziv na dostavu ponuda – III nadopuna – II. izmjene

Poziv na dostavu ponuda – III nadopuna – III izmjena

 

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog/fiduciju – IV. nadopuna

Evidencijski broj nabave: EVB 060-19 – IV. nadopuna

Datum objave: 24. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 29. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda – IV. nadopuna

 Prilog 1 Troškovnik IV. NADOPUNA

Poziv na dostavu ponuda – IV. nadopuna – I. izmjena

Poziv na dostavu ponuda – IV. nadopuna – II. izmjena

Poziv na dostavu ponuda – IV. nadopuna – III. izmjena

 

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga pravnog stručnjaka

Evidencijski broj nabave: EVB 128-19

Datum objave: 19. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 24. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru

 

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga pravnog stručnjaka za bjelorusko pravo

Evidencijski broj nabave: EVB 132-19

Datum objave: 18. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 23. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava hotelske usluge za potrebe održavanja međunarodne konferencije o poticanju izvoza – ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: EVB 083-19

Datum objave: 9. rujna 2019.

Rok za dostavu ponuda: 13. rujna 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga grupne poduke engleskog jezika za potrebe HBOR-a u školskoj godini 2019/2020

Evidencijski broj nabave: EVB 086-19

Datum objave: 26. kolovoza 2019.

Rok za dostavu ponuda: 31. kolovoza 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Troškovnik

Prilog II – Ponudbeni list

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga organizacije prigodnog programa

Evidencijski broj nabave: EVB 102-19

Datum objave: 22. kolovoza 2019.

Rok za dostavu ponuda: 28. kolovoza 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga penetracijskog testiranja

Evidencijski broj nabave: EVB 079-19

Datum objave: 6. kolovoza 2019.

Rok za dostavu ponuda: 26. kolovoza 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda – I. izmjena

Prilog br. 1 – Ponudbeni list

Prilog br. 2 – Troškovnik

Prilog br. 2 – Troškovnik – I. izmjena

Prilog br. 3 – Izjava

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge održavanja sustava za besprekidno napajanje HBOR-a – ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: EVB 017-19

Datum objave: 1. kolovoza 2019.

Rok za dostavu ponuda: 7. kolovoza 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Privitak 2 – Specifikacija

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava hotelske usluge za potrebe održavanja međunarodne konferencije o poticanju izvoza

Evidencijski broj nabave: EVB 083-19

Datum objave: 17. srpnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 22. srpnja 2019.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 – Troškovnik

Prilog 2-Ponudbeni-list

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge održavanja sustava za besprekidno napajanje HBOR-a

Evidencijski broj nabave: EVB 017-19

Datum objave: 11. srpnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 16. srpnja 2019.

EVB 017-19 Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 – Troškovnik

Prilog 2 – Specifikacija

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Obavijest o poništenju

 

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge redovnog i dodatnog održavanja aplikacije za korisničku podršku IBM Control Desk (ICD)

Evidencijski broj nabave: EVB 043-19

Datum objave: 10. srpnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 15. srpnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 – Troškovnik

Prilog-2 Ponudbeni-list

Prilog-II-A-Podaci-o-članovima-ZP

Prilog-II-B-Podaci-o-podugovarateljima

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga revizije odvojenih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja HBOR-a i Grupe HBOR za 2019. godinu sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o reviziji

Evidencijski broj nabave: EVB 123-19

Datum objave: 2. srpnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 8. srpnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava pitke izvorske vode – ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: EVB 065-19

Datum objave: 1. srpnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 8. srpnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak I – Troškovnik

Prilog II – Ponudbeni list

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga osiguranja imovine na kojoj HBOR ima upisan zalog/fiduciju

Evidencijski broj nabave: EVB 060-19

Datum objave: 26. lipnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 30. lipnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 – Troškovnik

Dokumentacija – podaci o plovilu

Prilog 1 – Troškovnik – Izmjena broj 1

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava održavanja i dokupa licenci za sustav za nadzor vanjskih dobavljača

Evidencijski broj nabave: EVB 082-19

Datum objave: 19. lipnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 27. lipnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Privitak broj 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

PREDMET NABAVE: Nabava održavanja Informix poslužitelja baza podataka

Evidencijski broj nabave: EVB 050-19

Datum objave: 19. lipnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 27. lipnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Privitak broj 1 – Troškovnik

Obavijest o poništenju

 

PREDMET NABAVE: Nabava nastavka održavanja licenci ABBYY sustava za OCR

Evidencijski broj nabave: EVB 076-19

Datum objave: 18. lipnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 26. lipnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Privitak broj 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a – ponovljeni postupak (III., IV., V. i VII. grupa predmeta nabave)

Evidencijski broj nabave: EVB 038-19

Datum objave: 15. svibnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 20. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda – ponovljeni postupak

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Privitak broj 1 – Troškovnik III. grupa predmeta nabave

Privitak broj 2 – Troškovnik IV. grupa predmeta nabave

Privitak broj 3 – Troškovnik V. grupa predmeta nabave

Privitak broj 4 – Troškovnik VII. grupa predmeta nabave

Obavijest o odabiru (IV. GRUPA)

Obavijest o odabiru (V. GRUPA)

Obavijest o poništenju (III. I VII. GRUPA)

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava pitke izvorske vode

Evidencijski broj nabave: EVB 065-19

Datum objave: 15. svibnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 20. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak I – Troškovnik

Prilog II – Ponudbeni list

Obavijest o poništenju

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga edukacije za srednji menadžment (rukovoditelji)

Evidencijski broj nabave: EVB 009-19

Datum objave: 2. svibnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 9. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Izjave ponuditelja

Odgovor i pojašnjenje br. 1

Obavijest o odabiru

 

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge održavanja višenamjenskih uređaja za umnožavanje

Evidencijski broj nabave: EVB 067-19

Datum objave: 2. svibnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 18. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1. – Troškovnik

Popis višenamjenskih uređaja

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga pravnog stručnjaka za norveško pravo

Evidencijski broj nabave: EVB 121-19

Datum objave: 2. svibnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 22. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga pravnog stručnjaka za englesko pravo

Evidencijski broj nabave: EVB 120-19

Datum objave: 2. svibnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 10. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava hotelskih usluga za potrebe održavanja Specijalističkog sastanka Bernske unije u Puli

Evidencijski broj nabave: EVB 113-19

Datum objave: 26. travnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 2. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda – I. izmjene

Poziv na dostavu ponuda – II. izmjene

Prilog I – Troškovnik

Prilog II – Izjava o raspoloživosti kapaciteta

Prilog III – Ponudbeni list

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga održavanja i popravka klima uređaja

Evidencijski broj nabave: EVB 066-19

Datum objave: 26. travnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 15. svibnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava pretplate na sustav Veeam Backup for Microsoft Office 365

Evidencijski broj nabave: EVB 111-19

Datum objave: 6. lipnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 10. lipnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda – ponovljeni postupak

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga održavanja fiksne telefonije

Evidencijski broj nabave: EVB 014-19

Datum objave: 11. travnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 16. travnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Privitak-1-Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a

Evidencijski broj nabave: EVB 038-19

Datum objave: 4. travnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 11. travnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II A – Podaci o članovima ZP

Prilog II B – Podaci o podugovarateljima

Privitak broj 1. – Troškovnik – I grupa predmeta nabave

Privitak broj 2. – Troškovnik – II grupa predmeta nabave

Privitak broj 3. – Troškovnik – III grupa predmeta nabave

Privitak broj 4. – Troškovnik – IV grupa predmeta nabave

Privitak broj 5. – Troškovnik – V grupa predmeta nabave

Privitak broj 6. – Troškovnik – VI grupa predmeta nabave

Privitak broj 7. – Troškovnik – VII grupa predmeta nabave

Privitak broj 8. – Troškovnik – VIII grupa predmeta nabave

Odgovor i pojašnjenje br. 1

Poziv na dostavu ponuda – I. izmjene

Odgovor i pojašnjenje br. 2

Obavijest o odabiru (I. GRUPA)

Obavijest o odabiru (II. GRUPA)

Obavijest o odabiru (VI. GRUPA)

Obavijest o odabiru (VIII. GRUPA)

Obavijest o poništenju (III., IV., V. i VII. GRUPA)

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga organizacije večere za međubankarsko udruženje NR Kine i zemalja srednje i istočne Europe

Evidencijski broj nabave: EVB 118-19

Datum objave: 3. travnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 7. travnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 –  Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava hotelskih usluga za organizaciju međubankarskog udruženja NR Kine i zemalja srednje i istočne Europe

Evidencijski broj nabave: EVB 117-19

Datum objave: 3. travnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 7. travnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava obnove pretplate za korištenje internet aplikacije Bankersalmanac

Evidencijski broj nabave: EVB 021-19

Datum objave: 28. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 3. travnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga održavanja sustava za upravljanje poslovnim procesima ARIS

Evidencijski broj nabave: EVB 054-19

Datum objave: 28. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 3. travnja 2019.

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 – Troškovnik

Poziv na dostavu ponude – 1. izmjena

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga pristupa platformi za usklađenost poslovanja Dun@Bradstreet Onboard

Evidencijski broj nabave: EVB 053-19

Datum objave: 22. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 27. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava višenamjenskih uređaja za umnožavanje

Evidencijski broj nabave: EVB 074-19

Datum objave: 20. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 25. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge dizajna za potrebe oglašavanja

Evidencijski broj nabave: EVB 097-19

Datum objave: 15. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 25. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 -Troškovnik

Odgovor i pojašnjenje br. 1

Odgovor i pojašnjenje br. 2

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge odvoza i zbrinjavanja te otkupa otpada

Evidencijski broj nabave: EVB 036-19

Datum objave: 13. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 18. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik – prilog 1

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga savjetovanja u odnosima s javnošću

Evidencijski broj nabave: EVB 029-19

Datum objave: 8. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 13. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 -Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

 

PREDMET NABAVE: Nabava usluga održavanja i podrške radu IBM BPM sustava

Evidencijski broj nabave: EVB 044-19

Datum objave: 07. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 13. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Higijenski potrošni materijal – ponavljanje postupka

Evidencijski broj nabave: EVB 011-19

Datum objave: 7. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 12. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Odgovor i pojašnjenje br. 1

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Usluga projektiranja sanacije krovišta i kupole na poslovnoj građevini HBOR-a Strossmayerov trg 9

Evidencijski broj nabave: EVB 018-19

Datum objave: 4. ožujka 2019.

Rok za dostavu ponuda: 11. ožujka 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 -Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Usluga izrade TV reklamnog spota za promociju financijskog instrumenta “Investicijski krediti za ruralni razvoj” u trajanju od 30″ i skraćenog na 15″ te radio spota u trajanju od 30″

Evidencijski broj nabave: EVB 084-19

Datum objave: 21. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 26. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 – Troškovnik

Odgovor br. 1

Uputa o primjeni grafičkog standarda FI

Odgovor br. 2

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Usluga praćenja medija – press clipping

Evidencijski predmet nabave: EVB 019-19

Datum objave: 15. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 20. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Izjava Prilog 1

Izjava Prilog 2

Izjava Prilog 3

Izjava Prilog 4

Prilog 5

Prilog 5 Izmjena broj 1

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Usluge analiza medijskih objava

Evidencijski predmet nabave: EVB 022-19

Datum objave: 15. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 20. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Izjava Prilog 1

Izjava Prilog 2

Izjava Prilog 3

Prilog 4

Obavijest o odabiru

 

PREDMET NABAVE: Usluga vanjskog konzultanta za potrebe nadzora gradnje broda

Evidencijski broj nabave: EVB 109-19

Datum objave: 14. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 19. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Održavanje laserskih pisača

Evidencijski broj nabave: EVB 078-19

Datum objave: 11. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 19. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponude

Privitak 1 – Troškovnik

Privitak 2 – Specifikacija

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Higijenski potrošni materijal – poništeni postupak

Evidencijski broj nabave: EVB 011-19

Datum objave: 8. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 15. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Obavijest o poništenju

 

 

PREDMET NABAVE: Sustav za video konferencije

Evidencijski broj nabave: EVB 088-19

Datum objave: 7. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 13. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Usluge održavanja sustava za besprekidno napajanje HBOR-a – poništeni postupak

Evidencijski broj nabave: EVB 017-19

Datum objave: 5. veljače 2019.

Rok za dostavu ponuda: 21. veljače 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Privitak 2 – Specifikacija

Obavijest o poništenju

 

 

PREDMET NABAVE: Usluge objave natječaja za zapošljavanje

Evidencijski broj nabave: EVB 008-19

Datum objave: 25. siječnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 30. siječnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Odgovor i pojašnjenje br. 1

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Usluge zakonski propisanih ispitivanja strojeva

Evidencijski broj nabave: EVB 005-19

Datum objave: 25. siječnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 30. siječnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

 

PREDMET NABAVE: Usluge individualne poduke stranih jezika

Evidencijski broj nabave: EVB 006-19

Datum objave: 16. siječnja 2019.

Rok za dostavu ponuda: 21. siječnja 2019.

Poziv na dostavu ponuda

Privitak 1 – Troškovnik

Obavijest o odabiru