CROGIP

EIF i HBOR će zajednički ulagati sredstava u:

 • fondove rizičnog kapitala kojima upravljaju društva koja je EIF odabrao te
 • su-investiranje uz fondove koji već imaju uspostavljen odnos s EIF-om i pozitivne reference.

Izvor za ulaganje je program CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) vrijednosti 80 milijuna eura.

HBOR i EIF izdvojili i su svaki po 40 milijuna eura za financiranje u okviru ovog programa.

Cilj programa je ubrzati dodatna ulaganja privatnog sektora u fondove rizičnog kapitala i na taj način doseći iznos do 205 milijuna eura koji će fondovi investirati u poduzeća

 

Kome su sredstva fondova namijenjena

Sredstva za ova ulaganja namijenjena su malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima (do 3000 zaposlenih)

 • neovisno o sektoru u kojem posluju
 • koja nisu u početnim fazama razvoja (start-up),
 • koja su osnovana u Hrvatskoj i koja najveći dio poslovanja obavljaju u Hrvatskoj i/ili koja će planiranim ulaganjima započeti dugoročno poslovanje u Hrvatskoj pri tome zapošljavajući značajan broj radnika iz Hrvatske.

 

Kome se obratiti*

EIF je prema uvjetima CROGIP inicijative i svojim internim procedurama odabrao tri fonda u koja će se uložiti sredstva CROGIP inicijative:

 

Adriatic Structured Equity Fund

e-mail: office@provectus-capital.com

više na: http://www.provectus-capital.com/hr/

 

Prosperus Growth Fund

e-mail: tomislav.ticic@prosperus-invest.hr

više na: http://www.prosperus-invest.hr/

 

Croatian Mezzanine Debt Fund

e-mail: kresimir.gjenero@mezz-partners.com

više na: http://mezz-partners.hr/

 

*Napomena: Adriatic Structured Equity Fund i Prosperus Growth Fund već su započeli s poslovanjem. Svi fondovi razmatraju prilike za ulaganje te se poduzetnik može obratiti bilo kojem od navedenih fondova.

 

Više o CROGIPU

CROGIP je financijski program koji je uspostavio Europski investicijski fond (EIF) u okviru EIF-NPI Equity platforme i Plana ulaganja za Europu u suradnji s nacionalnim razvojnim institucijama na razini EU. HBOR se kao jedna od institucija osnivačica pridružio stvaranju ove platforme u rujnu 2016. godine. EIF i HBOR u siječnju 2019. godine potpisali su ugovor ukupne vrijednosti 70 milijuna eura kojim je pokrenuta CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) inicijativa koja će potaknuti ulaganja u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća. U kolovozu 2020. godine iznos ugovora povećan je na 80 milijuna eura.

Osim općeg cilja osiguravanja podrške hrvatskim poduzećima i otvaranja radnih mjesta kroz osiguravanje dostupnosti vlasničkog/rizičnog kapitala, svrha CROGIP-a je i razvoj tržišta i institucionalnih kapaciteta za financiranje vlasničkim/rizičnim kapitalom u Hrvatskoj podržavanjem društava za upravljanje fondovima koji značajan dio svojih ulaganja usmjeravaju u hrvatska poduzeća.

EIF provodi CROGIP kroz ulaganja u fondove rizičnog kapitala i su-investiranje zajedno s fondovima i privatnim ulagateljima po tržišnim uvjetima. Program nije ograničen na bilo koji sektor.

EIF omogućuje ulaganje u fondove i su-investiranje odabranim društvima za upravljanje s pozitivnim referencama, a prema kriterijima koje je HBOR unaprijed definirao kroz CROGIP. HBOR nije sudjelovao u odabiru fondova i prilika za su-investiranje. HBOR, kao EIF-ov lokalni partner stoji na raspolaganju za pružanje lokalne podrške društvima za upravljanje koja žele povećati svoju prisutnost u RH.

 

Ulaganje u fondove rizičnog kapitala

EIF je prilikom razmatranja ulaganja sredstava iz CROGIP-a, uz ostale, od fondova zahtijevao i ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • menadžerski tim s dokazanim referencama
 • strategija usmjerena na investicije u rast i razvoj
 • većina financiranja poduzeća provodit će se u obliku vlasničkog kapitala ili kvazi-vlasničkog kapitala
 • u svojoj strategiji imaju namjeru ulaganja najmanje 70% sredstava u mala i srednja (definicija Europske komisije) ili srednje kapitalizirana poduzeća  (do 3000 zaposlenika) poduzeća koja su
  • osnovana u Hrvatskoj
  • najveći dio poslovanja obavljaju u RH i/ili
  • planiraju ulaganja kojim će započeti dugoročno poslovanje u RH (na što ukazuje značajan broj zaposlenih u poduzeću u Hrvatskoj
  • nisu u ranim fazama razvoja (prema definiciji Invest Europe).

 

 Su-investiranje uz fondove rizičnog kapitala

CROGIP omogućava EIF-u ulaganje dijela sredstava iz ovog programa u su-investiranje s odabranim društvima za upravljanje fondovima koji:

 • imaju uspostavljeni odnos s EIF-om
 • imaju pozitivne reference
 • predlažu su-investiranje u poduzeće koje predstavlja novo ili postojeće ulaganje u portfelj fonda u kojemu je EIF već postojeći ulagatelj.

Su-investirati se može u mala ili srednja poduzeća (definicija Europske komisije) te srednje kapitalizirana poduzeća koja su:

 • u fazi rasta i širenja i traže sredstva vlasničkog kapitala (tj. poduzeća ne bi trebala biti u početnim fazama životnog ciklusa) ili imaju snažne mogućnosti rasta
 • u odnosu na lokaciju poduzeća, moraju biti osnovana u Hrvatskoj i:
  • najveći dio poslovanja obavljati u RH i/ili
  • planirati ulaganjem započeti ili razviti dugoročno poslovanje u RH (na što ukazuje značajan broj zaposlenih u poduzeću u Hrvatskoj)
  • imati druge značajne poveznice s Hrvatskom prema obrazloženju društva za upravljanje.