CROGIP

CROGIP je financijski program koje je uspostavio Europski investicijski fond (EIF) u okviru EIF-NPI Equity platforme i Plana ulaganja za Europu u suradnji s nacionalnim razvojnim institucijama na razini EU. HBOR se kao jedna od institucija osnivačica pridružio stvaranju ove platforme u rujnu 2016. godine. EIF i HBOR u siječnju 2019. godine potpisali su ugovor kojim je pokrenut CROGIP (engl. Croatian Growth Investment Programme) inicijativa koja će potaknuti ulaganja u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća u vrijednosti od najmanje 70 milijuna eura.

 

EIF i HBOR će zajednički ulagati sredstava, (od kojih će svaki uložiti po 35 milijuna eura) u:
– fondove rizičnog kapitala kojima će upravljati društva koja odabere EIF sukladno svojim metodologijama, te
– su-investiranje uz fondove koji već imaju uspostavljen odnos s EIF-om i pozitivne reference.

 

Osim općeg cilja osiguravanja podrške hrvatskim poduzećima i otvaranja radnih mjesta kroz osiguravanje dostupnosti vlasničkog/rizičnog kapitala, svrha CROGIP-a je i razvoj tržišta i institucionalnih kapaciteta za financiranje vlasničkim/rizičnim kapitalom u Hrvatskoj podržavanjem društava za upravljanje fondovima koji značajan dio svojih ulaganja usmjeravaju u hrvatska poduzeća.

 

EIF će upravljati i provoditi CROGIP kroz ulaganja u fondove rizičnog kapitala i su-investiranje zajedno s fondovima i privatnim ulagateljima po tržišnim uvjetima. Program nije ograničen na bilo koji sektor.

 

EIF će omogućiti ulaganje u fondove i su-investiranje odabranim društvima za upravljanje s pozitivnim referencama, a prema kriterijima koje je HBOR unaprijed definirao kroz CROGIP. HBOR ne sudjeluje u odabiru fondova i prilika za su-investiranje. HBOR, kao EIF-ov lokalni partner stoji na raspolaganju za pružanje lokalne podrške društvima za upravljanje koja žele povećati svoju prisutnost u RH.

 

Ulaganje u fondove rizičnog kapitala

Društva za upravljanje zainteresirana za ulaganje u svoj fond mogu podnijeti prijavu EIF-u. EIF na svojoj web stranici ima stalno otvorenu mogućnost podnošenja prijava za ulaganje u fondove.

 

EIF razmatra ulaganje sredstava iz CROGIP-a u one fondove koji:
– imaju menadžerski tim s dokazanim referencama
– imaju strategiju usmjerenu na investicije u rast i razvoj
– većinu financiranja poduzeća provodit će u obliku vlasničkog kapitala ili kvazi-vlasničkog kapitala
– u svojoj strategiji imaju namjeru ulaganja najmanje 70% sredstava u poduzeća koja su osnovana u Hrvatskoj i:
a) najveći dio poslovanja obavljaju u RH i/ili
b) planiraju ulaganja kojim će započeti dugoročno poslovanje u RH (na što ukazuje značajan broj zaposlenih u poduzeću u Hrvatskoj)
c) su mala ili srednja poduzeća (definicija Europske Komisije) ili poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 3000 zaposlenika)
d) nisu u ranim fazama razvoja (prema definiciji Invest Europe).

EIF može, prilikom razmatranja prijedloga za ulaganje u fond, odrediti dodatne uvjete.

 

Poziv za iskazivanje interesa

Kao dio aktivnosti u okviru CROGIP-a s ciljem razvoja tržišta i jačanja kapaciteta, EIF je objavio Poziv za iskazivanje interesa s ciljem odabira društava za upravljanje koja ispunjavaju uvjete za sredstva dostupna u okviru CROGIP-a.

 

Iznos koji će sufinancirati HBOR u okviru ovog dijela CROGIP aktivnosti iznosi okvirno 25 milijuna EUR. Taj će iznos biti uvećan istim iznosom sredstava iz drugih izvora financiranja u okviru upravljanja EIF-a čime će ukupna sredstva iznositi cca 50 milijuna EUR. Rok za podnošenje iskaza završio je 20. lipnja 2019. te je u tijeku proces odabira jednog ili više društava za upravljanje fondovima.

Za ostatak sredstava EIF ima stalno otvoren poziv.

Su-investiranje uz fondove rizičnog kapitala

CROGIP omogućava EIF-u ulaganje dijela sredstava iz ovog programa u su-investiranje odabranim društvima za upravljanje fondovima koji:
– imaju uspostavljeni odnos s EIF-om
– imaju pozitivne reference
– predlažu su-investiranje u poduzeće koje predstavlja novo ili postojeće ulaganje u portfelj fonda u kojemu je EIF već postojeći ulagatelj.

 

Sredstva za su-investiranje osigurat će se putem društva posebne namjene, koje osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondom. Društvo za upravljanje će zajedno s osnovnim fondom kojim upravlja, su-investirati u ciljno poduzeće kroz društva posebne namjene. Iznos ulaganja procjenjivati će se od slučaja do slučaja te ne postoje unaprijed određeni limiti ulaganja.

Zainteresirana društva za upravljanje fondovima mogu podnijeti prijedlog za su-investiranje EIF-u, kroz svoje postojeće kontakte u EIF-u.

Ako prijedlog ulaganja ispunjava niže navedene kriterije, EIF može provesti početnu provjeru prije eventualnog nastavka postupka.

 

Su-investirati se može u poduzeća koja:
– su mala ili srednja poduzeća (definicija Europske Komisije) ili poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 3000 zaposlenika)
– su u fazi rasta i širenja i tražiti sredstva rizičnog kapitala (tj. poduzeća ne bi trebala biti u početnim fazama životnog ciklusa)
– imaju snažne mogućnosti rasta
– u odnosu na lokaciju poduzeća, mora biti osnovano u Hrvatskoj i:
a) najveći dio poslovanja obavljaju u RH i/ili
b) planirati ulaganjem započeti ili razviti dugoročno poslovanje u RH (na što ukazuje značajan broj zaposlenih u poduzeću u Hrvatskoj)
c) imati druge značajne poveznice s Hrvatskom prema obrazloženju društva za upravljanje.

EIF može, prilikom razmatranja prijedloga za su-investiranje, odrediti dodatne uvjete.

 

Kome su sredstva namijenjena

Sredstva za ova ulaganja namijenjena su malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima (do 3000 zaposlenih) koja nisu u početnim fazama razvoja („start-up“), koja su osnovana u Hrvatskoj i koja najveći dio poslovanja obavljaju u Hrvatskoj i/ili koja će planiranim ulaganjima započeti dugoročno poslovanje u Hrvatskoj pri tome zapošljavajući značajan broj radnika iz Hrvatske.

 

Kome se obratiti

Ako ste društvo za upravljanje fondovima, saznajte više o tome kako podnijeti svoj investicijski prijedlog EIF-u, ili kontaktirajte osobu u EIF s kojom već imate suradnju.

 

Ako ste poduzeće zainteresirano za gore opisano financiranje, molimo kontaktirajte investicijske fondove u kojima je EIF jedan od ulagatelja, navedene u sljedećem popisu:
Popis investicijskih fondova u portfelju EIF-a.

Po odabiru društva za upravljanje fondovima koje će se financirati iz sredstava CROGIP-a objavit ćemo kontakt podatke istih.