Poštovani,

U ovom broju našeg EU newslettera donosimo Vam detaljne informacije o novootvorenim EU natječajima, kao i o natječaju u okviru transnacionalne suradnje Interreg Mediterranean, čiji je status u najavi.

Uz navedeno, u ovom broju možete pronaći i indikativni godišnji plan objave natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za 2017. godinu te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

 

Objavljen novi natječaj za mlade poljoprivrednike u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Otvoren od 21.12.2015. do 24.2.2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje: APPRRR), u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., raspisali su u Narodnim novinama br. 120/16 natječaj za provedbu podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Za prijavu na natječaj, prihvatljivi potencijalni korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju od navršenih 18 godina do navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura u kunskoj protuvrijednosti. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a isplata će se vršiti u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i mnoge druge.

Temeljem otvaranja predmetnog natječaja, APPRRR je objavila Vodič za korisnike podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, a koji je namijenjen korisnicima potpore u svrhu pojašnjavanja i upoznavanja istih s postupkom podnošenja zahtjeva za potporu, objašnjavanja AGRONET aplikacije te terminologije s kojom se korisnici susreću prilikom ispunjavanja Poslovnog plana itd.

Više informacija o Vodiču možete pronaći na pridruženoj poveznici http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljen-vodic-za-korisnike-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/.

 

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“

Otvoren od 23.12.2016. do 28.02.2017.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, objavio Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“.

Ovim Pozivom želi se potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice.

Temeljem ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 27.000.000 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 500.000 kuna do 1.200.000 kuna. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica te neprofitne organizacije.

 

Otvoren poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“

Otvoren od 29.12.2016. do 27.3.2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, raspisalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje” pod nazivom „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Prihvatljivi prijavitelji su osnovne i srednjoškolske ustanove, a za provedbu ovog Poziva osigurano je 26.775.000 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 500.000 kuna do 1.500.000 kuna.

 

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Otvoren od 29.12.2016. do 1.2.2017.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama br. 122/16, u okviru „Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.“, natječaj za provedbu mjere I.10. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“.

Predmet natječaja je dodjela potpore vlasnicima ribarskih plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, tj. za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova na moru sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“.

 

Interreg Mediterranean najavljuje otvaranje Drugog poziva na dostavljanje projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje Interreg Mediterranean 2014.-2020. pokrenut je s ciljem promicanja održivog rasta u mediteranskom području kroz poticanje inovativnih koncepata i prakse, razumno korištenje resursa i podržavanje društvene integracije u okviru integriranog teritorijalnog pristupa temeljenog na suradnji.

Ukupno dostupna sredstva za provedbu Programa u razdoblju od 2014. do 2020. godine iznose 276.000.000 eura. Ista su namijenjena za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji se provode od strane javnih i privatnih organizacija iz mediteranskog područja i to po modulima: Strategije i politika, Testiranja implementacije pilot projekata na programskom području i Transnacionalne kapitalizacije, ili u kombinaciji navedenih modula.

Na službenim stranicama Programa najavljeno je otvaranje Drugog poziva na dostavljanje projektnih prijedloga, koji će biti otvoren od 30. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

 

Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za gradove Europske komisije „Urban Innovative Actions“

Instrument za gradove Europske komisije „Urban Innovative Actions“ (dalje: UIA) inicijativa je Europske komisije koja, sufinanciranjem projekata, omogućuje urbanim područjima u cijeloj Europi testiranje novih modela za rješavanje urbanih izazova. Inicijativi je iz proračuna Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno ukupno 372.000.000 eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Temeljem UIA inicijative, otvoren je Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 16. prosinca 2016. do 14. travnja 2017. godine te se istim poziva potencijalne korisnike da prijave inovativne projekte u okviru tri teme: kružna ekonomija, urbana mobilnost i integracija migranata i izbjeglica. Iznos alociranih sredstava za ovaj poziv iznosi 50.000.000 eura.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2017. godinu Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru predmetnog Operativnog programa, koji možete vidjeti ovdje.

 

Pokrenut europski portal za novoosnovana poduzeća (eng., startup)

Temeljem inicijative Europske komisije, a u skladu sa Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, pokrenut je portal „Startup Europe“. Portal trenutno predstavlja centralno mjesto susreta europskih startupova na kojem isti mogu pronaći sve relevantne informacije za rast i probitak diljem EU.

Glavni ciljevi „Startup Europe“ su povezivanje startupova, investitora, korporativnih mreža, sveučilišta i brojnih drugih, obilježavanje uspjeha europskih startupova, zatim pomaganje startupovima u probijanju na tržišta poput Silicijske doline, Indije, Afrike, te povezivanje lokalnih „ekosustava“ startupova preko 5 vrsta projekata (Digistart, ePlus Ecosystem, Startup Scaleup, Twist Digital and WELCOME) koji djeluju u gradovima diljem Europe.

 

Pokrenuto javno savjetovanje za Pametnu specijalizaciju

Tijekom programskog razdoblja kohezijske politike EU od 2014. do 2020. godine, više od 120 regija i njihovih zemalja pripremilo je strategije za pametne specijalizacije. Cilj predmetnih strategija je stavljanje fokusa na inovativna rješenja za određene probleme u okviru održivosti, klimatskih promjena, zdravlja, energetike itd., a sve sa svrhom postizanja rasta i razvoja.

Ovim javnim savjetovanjem na razini Unije želi se sakupiti što više mišljenja i prijedloga kako bi se identificirali primjeri dobre prakse i dosadašnje iskustvo. Posebno se pozivaju dionici koji su aktivno uključeni u kreiranju inovacija poput poduzeća, nacionalnih/regionalnih/javnih tijela te istraživačkih organizacija. Upitnik je dostupan na engleskom jeziku, ali odgovori se mogu unijeti na bilo kojem jeziku. Savjetovanje je otvoreno do 24. ožujka 2017. godine.

 

Europska komisija je objavila izvješće o provedbi makro-regionalnih strategija

Europska komisija je 16. prosinca 2016. godine objavila prvo objedinjeno izvješće o provedbi makro-regionalnih strategija Europske unije; Strategije za regiju Baltičkog mora, Strategije za dunavsku regiju, Strategije za jadransku i jonsku regiju i Strategije za alpsku regiju. Iste obuhvaćaju ukupno 19 država članica, ali i 8 zemalja koje nisu članice EU.

Izvješće sadržava procjenu stanja implementacije četiriju aktualnih strategija te daje ocjenu o provedbi postignutih rezultata. Također, navedeni su i izazovi s kojima se iste susreću, na što je potrebno obratiti pozornost u budućoj provedbi, te je dano niz preporuka daljnjeg razvoja strategija i njihovih akcijskih planova.

 

Izmjene Obzor 2020. Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima

Europska komisija je dana 25. studenoga 2016. godine usvojila nove izmjene Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima kako bi iste uskladila s izmjenama Obzora 2020. Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 20. srpnja 2016. godine te pružila dodatna pojašnjenja vezana uz primljene upite i komentare o provedbi Obzor 2020. projekata.

Cjeloviti tekst Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Obzor 2020. uz projekte s objašnjenjima i primjerima možete pronaći na Portalu za sudionike Europske komisije.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr