COVID - 19 mjere

Moratorij, reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost
Portfeljne police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita
Za očuvanje razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te očuvanje radnih mjesta

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 (koronavirusa), HBOR provodi nove mjere u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te najvažnije – očuvanja radnih mjesta.

 

Stoga je poduzetnicima omogućeno uvođenje moratorija te reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama.

 

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice pandemije COVID – 19 (koronavirusa) imaju negativan utjecaj, za kredite izvoznicima i turističkom sektoru osigurana su potrebna jamstva u obliku portfeljnih polica osiguranja (garancija).

 

Ukratko donosimo opis mjera koje HBOR provodi:

 

Moratorij na postojeće obveze

HBOR je, kao prvu mjeru, svojim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio moratorij u trajanju od tri mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. Ako negativan utjecaj pandemije COVID – 19 (koronavirusa) na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija. Klijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati. HBOR je klijente kojima je kredit odobren izravno obavijestio o detaljima provedbe moratorija.

 

Korisnici kojima je kredit po programima HBOR-a odobren putem poslovne banke sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci putem koje je odobren kredit. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

 

 

Reprogramiranje kreditnih obveza

Korisnicima HBOR-ovih kredita omogućeno je reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

 

Ova mjera na raspolaganju je svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.

 

Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

 

 

Novi krediti za likvidnosti

Nove kredite za likvidnost HBOR  poduzetnicima odobrava u suradnji s poslovnim bankama, a izravno malim i srednjim poduzetnicima iz turističkih djelatnosti.

Krediti se odobravaju uz kamatnu stopu od 0% na sredstva iz izvora HBOR-a.

 

 

 

Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobrava portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koriste se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima (poduzetnici koji ostvaruju najmanje 20% prihoda od izvoza), a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja mogu koristiti i posredni izvoznici, odnosno dobavljači izvoznika (poduzetnici koji ostvaruju najmanje 40% prihoda od prodaje izvoznicama).

 

Police osiguranja (garancije) poduzetnicima omogućavaju jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

 

 

 

U suradnji s ostalim domaćim i inozemnim institucijama, HBOR aktivno radi i na donošenju drugih mjera.