Mjere COVID-19

Moratorij, reprogram postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost
Portfeljne police osiguranja kao kolateral za odobrenje kredita
Kamatne stope već od 0% na izvore HBOR-a

Radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije COVID–19, HBOR provodi nove mjere u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te najvažnije – očuvanja radnih mjesta.

 

Stoga je poduzetnicima omogućeno korištenje moratorija te reprogram postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama ili izravno.

 

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID–19 imaju negativan utjecaj, za kredite izvoznicima, posrednim izvoznicima i turističkom sektoru uvedeno je osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznicima.

 

Opis mjera koje HBOR provodi

 

ProgramKreditni potencijal, u mil. knPogodnostiUvedenoOdobrenjeStatus
Moratorij i reprogram kreditaTrajanje moratorija
do 16 mjeseci
27.3.2020.Izravno i putem banakaAktivno
Obrtna sredstva (OBS) COVID-191.500Kamatna stopa
od 0%
na udio iz izvora HBOR-a
30.3.2020.Putem 14 banaka*Aktivno
OBS prerada drva i proizvodnja namještaja220Kamatna stopa
od 0%
na udio iz izvora HBOR-a
19.5.2020. Putem 14 banaka*Aktivno
OBS putem okvira bankama1.200Kamatna stopa
umanjena za 0,75 p. b.
22.5.2020.Putem 8 banaka**Aktivno
OBS ruralni razvoj130Kamatna stopa
0,5%
1.6.2020.IzravnoAktivno
OBS za turističke djelatnosti 600Kamatna stopa
od 0%
15.4.2020.IzravnoZahtjevi zaprimani
do 5. 6.
Osiguranje portfelja kredita5.900Osiguranje 50% iznosa odobrenog kredita8.4.2020.Putem 15 banaka***Aktivno
Jamstvena shema - promet666,67Jamstvo do 90% glavnice21.7.2020.Putem svih banakaAktivno

 

Moratorij na postojeće obveze

HBOR je svojim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio moratorij u trajanju do 7 do 16 mjeseci:

  • do 7 mjeseci, odnosno do 30. 9. 2020. –  za sve klijente,
  • do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. – za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda),
  • do 16 mjeseci, odnosno do 30. 6. 2021. – za klijente koji se bave turističkom djelatnošću.

 

Korisnici kojima je kredit po programima HBOR-a odobren putem poslovne banke sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci putem koje je odobren kredit. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

 

 

Reprogram kreditnih obveza

Korisnicima HBOR-ovih kredita omogućen je reprogram postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogram obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

 

Ova mjera na raspolaganju je svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.

 

Zahtjev za reprogram klijenti trebaju predati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

 

Novi krediti za likvidnost

Poduzetnicima su na raspolaganju i povoljna sredstva HBOR-a za kreditiranje likvidnosti koja se odobravaju u suradnji s poslovnim bankama ili izravno za poduzetnike iz pojedinih djelatnosti.

 

Polovica kredita po kamatnoj stopi od 0% ili sniženoj za 0,75 p. b.

Poduzetnici putem banaka mogu zatražiti odobrenje kredita za obrtna sredstva po modelu podjele rizika s bankama (program kreditiranja Obrtna sredstva Mjera COVID-19 i Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja) i putem okvirnih kredita bankama. Sredstva po modelu podjele rizika odobravaju se uz kamatnu stopu već od 0% na polovicu kredita iz izvora HBOR-a, a krediti za likvidnost na temelju okvirnih kredita bankama uz kamatnu stopu nižu za 0,75 p. b. od redovne.

 

Krediti za obrtna sredstva po kamatnoj stopi od 0,5%

Kredite za obrtna sredstva za ruralni razvoj odobrava izravno HBOR, kao i kredite za poduzetnike iz turističkih djelatnosti za koje su zahtjevi zaprimani do 5. 6. 2020. Do tog datuma HBOR je zaprimio više od 550 zahtjeva.

 

Osiguranje 50% iznosa glavnice i kamata

Osim povoljnih kreditnih sredstava, HBOR je uveo novi program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava 50% iznosa glavnice i kamata odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.

 

 

U suradnji s ostalim domaćim i inozemnim institucijama, HBOR aktivno radi i na donošenju drugih mjera.