HBOR POMOĆ PODUZETNICIMA POGOĐENIM EPIDEMIJOM COVID–19

Novi krediti za likvidnost

Poduzetnicima su na raspolaganju i povoljna sredstva HBOR-a za kreditiranje likvidnosti koja se odobravaju u suradnji s poslovnim bankama ili izravno za poduzetnike iz pojedinih djelatnosti.

Obrtna sredstva mjera COVID-19

Kamatna stopa: 0% na HBOR-ov udio u kreditu za prve tri godine otplate Način odobrenja i iznos kredita:
  • putem 15 poslovnih banaka po modelu podjele rizika - HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 1 mil. kuna
  • izravno za kredite veće od 1,5 mil. kuna (izvoznici i turistička djelatnost), odnosno 37 mil. kuna (ostale djelatnosti)
više...

Obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama

Kamatna stopa: snižena za 0,60 p. b. u odnosu na redovnu Način odobrenja: putem 6 poslovnih banaka Iznos kredita: najniži nije ograničen, najviši 35 mil. kuna više... 

Obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama uz HAMAG-BICRO jamstva

Kamatna stopa: najviše 2% Način odobrenja: putem 6 poslovnih banaka Iznos kredita: od 187,5 tis. eura do 2 mil. eura više...

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Kamatna stopa: 0,5% Način odobrenja: izravno Iznos kredita: od 190 tis. kuna do 1,52 mil. kuna više...

Osiguranje kredita i jamstva do 90% iznosa glavnice kredita

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID–19 imaju negativan utjecaj, uvedeni su novi načini osiguranja i izdavanje jamstava.

Osiguranje kredita za likvidnost

HBOR je uveo  program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava do 90% iznosa glavnice odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj. Za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

Subvencija troškova premije

Izvoznici i posredni izvoznici koji u razdoblju od 31. 3. 2020. do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20%  (odnosi se na velike poduzetnike), ili više od 50% (odnosi se na male i srednje poduzetnike) te nemaju dosjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja mogu koristiti mogućnost subvencije premije osiguranja kojom se pokriva cjelokupan trošak premije.

Jamstva za poduzetnike iz sektora mora, prometa i povezanih djelatnosti

Za poduzetnike iz sektora mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti omogućeno je izdavanje jamstva za kredite za likvidnost.

Moratorij na postojeće obveze

HBOR je svojim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio moratorij u trajanju do 7 do 16 mjeseci:
  • do 7 mjeseci, odnosno do 30. 9. 2020. -  za sve klijente,
  • do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. - za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda),
  • do 16 mjeseci, odnosno do 30. 6. 2021. - za klijente koji se bave turističkom djelatnošću.
Korisnici kojima je kredit po programima HBOR-a odobren putem poslovne banke sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci putem koje je odobren kredit. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

Reprogram kreditnih obveza

Korisnicima HBOR-ovih kredita omogućen je reprogram postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogram obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

Ova mjera na raspolaganju je svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.

Zahtjev za reprogram klijenti trebaju predati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.