MORATORIJ

Izravno odobreni krediti / izdane garancije

HBOR je, kao prvu mjeru, svojim klijentima kojima je izravno odobren kredit ili izdana garancija, omogućio moratorij u trajanju od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020., za neplaćene obveze dospjele od 1 .3. 2020. do 30. 6. 2020.

 

UVJETI MORATORIJA:

  • moratorij u trajanju od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020.,
  • u razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita,
  • u razdoblju moratorija ne naplaćuju se, ali se obračunavaju redovna kamata i naknade,
  • po isteku razdoblja moratorija dospjela glavnica, obračunata kamata i obračunata naknada naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja moratorija,
  • na obveze izravno odobrenih kredita obuhvaćene moratorijem neće se obračunavati redovna kamata,
  • za provođenje moratorija ne naplaćuje se naknada.

 

Ako negativan utjecaj pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) na gospodarstvo potraje dulje, HBOR će razmotriti mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija.

 

ODOBRENJE MORATORIJA:

Svakom će korisniku izravnog kredita / izdane garancije HBOR-a biti dostavljena Obavijest o uvjetima moratorija. Povratnu informaciju o korištenju moratorija korisnici trebaju dostaviti HBOR-u najkasnije do 25. travnja 2020. običnom poštom (adresa: Zelinska 3, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na adresu navedenu u primljenoj Obavijesti o uvjetima moratorija.

 

U slučaju nemogućnosti dostave do navedenog roka ili za dodatna pitanja, može se kontaktirati osoba navedena u primljenoj Obavijesti ili uputiti mail na kreditiranje@hbor.hr radi dogovora o daljnjem postupanju.

Ako HBOR ne zaprimi povratnu informaciju do 25. travnja 2020. ili se na drugi način ne regulira plaćanje dospjelih obveza, one će se smatrati dospjelima prema redovnom otplatnom planu.

 

Krediti po programima HBOR-a odobreni putem poslovnih banaka

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovnih banaka sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci s kojom imaju sklopljen ugovor o kreditu.
 
HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.