Krediti za obrtna sredstva putem okvirnih kredita bankama uz HAMAG-BICRO jamstvo

1. Korisnici kredita

Mikro, mali i srednji poduzetnici u skladu sa Zakonom o poticanju malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva).

Korisnici kredita trebaju kumulativno zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • su COVID score klijenti, odnosno klijenti koji su po Metodologiji za izračun COVID score Financijske agencije (FINA) ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i postoji potreba za dodatnim financiranjem. Ocjena se dodjeljuje prema vrsti poslovnog subjekta, a za kreditiranje su prihvatljive sve vrijednosti COVID scora osim vrijednosti – negativno;
 • nisu bili u teškoćama na dan 31.12.2019. godine u smislu Uredbe o općem skupnom izuzeću (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.);
 • klasificirani su u rizičnu skupinu A (1. ili 2. stupanj kreditnog rizika) na 31.12.2019. sukladno podacima poslovne banke i/ili su kod Financijske agencije (FINA) prema HNB-ovoj ocjeni rizičnosti klasificirani u „1 – uredan“ ili „2 – u pravilu uredan“;
 • zadovoljavaju Kriterije prihvatljivosti HBOR-a;
 • zadovoljavaju uvjete za dobivanje pojedinačnog ESIF jamstva HAMAG-BICRO-a.

2. Namjena kredita

 • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja
 • sredstvima kredita se ne mogu podmirivati postojeće kreditne obveze prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama niti PDV

3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka

4. Iznos kredita

 • najniži iznos je 187.500,00 EUR
 • najviši iznos može biti 2.000.000,00 EUR

5. Valuta kredita

 • kuna uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

 • najviše 2,00% godišnje, fiksno

7. Naknade

 • određuje poslovna banka

8. Rok i način korištenja

 • određuje poslovna banka

9. Rok otplate kredita

 • određuje poslovna banka
 • ukupno trajanje kredita: najviše 6 godina (od dana sklapanja ugovora o kreditu do datuma krajnjeg roka dospijeća)

10. Osiguranje kredita

 • pojedinačno ESIF jamstvo HAMAG-BICRO-a u visini od min. 50% ukupnog iznosa kredita (u skladu sa sporazumom koji je pojedina banka sklopila s HAMAG-BICRO-om)
 • ostale instrumente osiguranja određuje poslovna banka

11. Povezani dokumenti

12. Poslovne banke uključene u suradnju

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati