HBOR Pristup Europskom savjetodavnom centru za ulaganja (ESCU)
S ciljem podržavanja procesa provođenja mjera za povećanje zaposlenosti, rasta i investicija, u okviru Plana ulaganja za Europu HBOR je potpisao Sporazum o suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB). Podsjetimo da se odlukom Vlade RH, HBOR-u povjeravaju poslovi vezani u svrhu provedbe Plana ulaganja za Europu na području Republike Hrvatske. Potpisivanje ovog Sporazuma nastavak je uspješne suradnje između EIB-a i HBOR-a. Cilj Sporazuma je osiguravanje pristupa širokom nizu savjetodavnih usluga Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU) koji svoje usluge pruža na razini EU-a i lokalnoj razini kroz razvojne banke. Glavna je svrha ESCU-a pružanje savjeta ulagačima – privatnim i javnim nositeljima projekata s ciljem pripreme i praćenja projekata. Sporazumom se predviđa da HBOR zajedno s EIB-om i Europskom komisijom sudjeluje u inicijativama za dijeljenje znanja i najboljih praksi u okviru ESCU-ovog opsega djelovanja kako bi uspješno primijenio njegove savjetodavne usluge na lokalnoj razini. Uz to HBOR će približiti usluge ESCU-a potencijalnim korisnicima, pomoći u njihovoj selekciji te pružati podršku na područjima koja nisu obuhvaćena ESCU-ovim središnjim programima savjetovanja.