HBOR CROGIP - objavljen poziv za odabir financijskih posrednika
Kao dio aktivnosti u okviru CROGIP-a (Croatian Growth Investment Programme), EIF je objavio Poziv za iskazivanje interesa s ciljem odabira financijskih posrednika koji ispunjavaju uvjete za sredstva dostupna u okviru CROGIP-a.

Iznos koji će sufinancirati HBOR u okviru ovog dijela CROGIP aktivnosti iznosi okvirno 25 milijuna EUR. Taj će iznos biti uvećan istim iznosom sredstava iz drugih izvora financiranja u okviru upravljanja EIF-a čime će ukupna sredstva iznositi cca 50 milijuna EUR. Zainteresirani mogu iskazati svoj interes za ulaganje do navedenog iznosa. Rok za podnošenje iskaza interesa je 15. lipnja 2019.

Ovaj poziv dio je CROGIP (Croatian Growth Investment Programme) inicijative koju su pokrenuli HBOR i EIF, a čiji je cilj potaknuti ulaganja u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća u vrijednosti od najmanje 70 milijuna eura.