HBOR MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA HBOR ODOBRIO 2,5 PUTA VEĆI IZNOS
Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je danas polugodišnje financijsko izvješće za 2016. godinu. U izvještajnom razdoblju HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 445,7 milijuna kuna, rashode u iznosu od 338,5 milijuna kuna i dobit u iznosu od 107,2 milijuna kuna. HBOR je u prvom polugodištu 2016. godine kroz kreditiranje, osiguranje izvoznih potraživanja i izdavanje činidbenih garancija podržao 1.689 projekta hrvatskih gospodarstvenika s ukupnim iznosom od 5,7 milijardi kuna. U izvještajnom razdoblju HBOR je odobrio 1.588 kredita ukupne vrijednosti 4,2 milijarde kuna od čega se 73 posto sredstva odnosilo na financiranje investicija. Najaktivniji korisnici HBOR-ovih kredita bili su mali i srednji poduzetnici za čije je projekte odobren iznos od 3,2 milijarde kuna što predstavlja 2,5 puta veći iznos od onog odobrenog ovim subjektima u istom razdoblju prethodne godine. Ovako veliki broj podržanih projekata rezultat je novih mjera kojima je unaprijeđena suradnja s leasing društvima i poslovnim bankama, a sve s ciljem lakše dostupnosti povoljnih kreditnih sredstava gospodarstvenicima. U ovom razdoblju ulaganja u turistički sektor podržana su s iznosom od 834,7 milijuna kuna što predstavlja povećanje od gotovo 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. HBOR je u prvih šest mjeseci ove godine podržao hrvatske izvoznike s ukupno 3,2 milijarde kuna i to kroz kreditiranje, osiguranje i izvozne činidbene bankarske garancije kojih je u izvještajnom razdoblju izdano u vrijednosti većoj od 1 milijarde kuna. Kroz poslove osiguranja izvoza u prvoj polovici 2016. godine osigurano je izvoznih poslova u iznosu od 633,57 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 12,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U promatranom razdoblju najveći interes za osiguranjem izvoznih potraživanja bio je za tržište Nizozemske, Srbije, Armenije, Bosne i Hercegovine, Alžira te Ruske Federacije.