HBOR Povećanje kreditne aktivnosti srednje kapitaliziranih društava kroz Ugovor o garanciji s EIB-om
HBOR je s EIB-om potpisao novi ugovor o garanciji u iznosu od 50 milijuna eura koji će omogućit HBOR-u preuzimanje dodatnih rizika i povećanje kreditne aktivnosti u iznosu do 100 milijuna eura prema srednje kapitaliziranim društvima i to na način da će EIB-ova garancija rasti od 0 do 50 posto proporcionalno povećanju iznosa novoodobrenih kredita.

Kroz model podjele rizika EIB će pokrivati dio postojećeg HBOR-ovog portfelja i na taj način smanjiti izloženost prema pojedinim sektorima i klijentima što će za rezultat imati povećanje izravnog kreditiranja hrvatskih poduzetnika.